5 phút lời Chúa – THÁNG 09 = 2016

77

1

THÁNG 09 = 2016

Ý cầu nguyện :

Ý  chung  :  Cầu  cho  xã  hội  nhân  ái  hơn  :  Xin  cho mỗi  người  biết  đóng  góp  cho  thiện  ích  chung  và biết cùng nhau xây dựng một xã hội biết coi trọng quyền con người. Ý  truyền  giáo  :  Cầu  cho  sứ  mệnh  rao  giảng  Tin Mừng của các Kitô hữu : Xin cho các Kitô hữu, khi tham dự các Bí Tích và suy gẫm Kinh Thánh, ngày càng ý thức hơn về sứ mệnh truyền giáo của mình.

 

2

THỨ NĂM: 01.09.2016

Lc 5, 1 – 11

1.Ghi  nhớ:  “  Thưa  Thầy,  chúng  tôi  đã  vất  vả suốt  đêm  mà  không  bắt  được  gì cả. Nhưng dựa

vào lời Thầy, tôi sẽ thả lưới ” (Lc 5, 5)

 1. Suy niệm: Trước khi chấp nhận lời yêu cầu “ ra khơi thả lưới ”  của Chúa Giêsu, Simon Phêrô trình

bày sự bất lực của con người là vất vả suốt đêm mà không  bắt  được  gì  nhưng  vì  vâng  lời  Chúa  Giêsu nên ông tiếp tục ra khơi thả lưới và nhờ lòng tin và sự  vâng  phục của ông đã được đền đáp thỏa đáng bằng  những  thuyền  cá  đầy.  Đức  tin  hay  đòi  hỏi người ta làm những điều nghịch thường vô lý. Tin vào  Chúa  là  làm  theo  lời  Ngài  d ù  có  trái  với  suy luận của ta. Vì sự khôn ngoan của Thiên Chúa vượt xa sự hiểu biết cuả con người.

3.Sống  Lời  Chúa:  Giữ  luật  Chúa  và  Giáo  huấn Giáo hội một cách nghiêm túc.

 1. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Lời Ngài có sức mạnh vô biên mà con người không thể hiểu . Xin cho cho biết lắng nghe và thực hành Lời Ngài trong cuộc sống. Amen.

 

3

THỨ SÁU: 02.09.2016

Lc 5, 33 – 39

 1. Ghi nhớ: “ Môn đệ Gioan ăn chay cầu nguyện, môn đệ người  Pharisiêu  cũng  thế,  còn  môn  đệ ông thì ăn với uống ” (Lc 5,33)
 2. Suy niệm:  Những  người  biệt  phái  không  ưa  Chúa Giêsu vì thấy uy tín và tiếng tăm của Chúa ngày càng lan rộng, nên khi thấy Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngày không ăn chay theo kiểu của họ nên họ tỏ vẻ khó chịu và dùng những lời thâm độc để chỉ trích nhằm hạ giá trị, uy tín  của Chúa Giêsu trước dân chúng. Đây quả thật không phải  là  cách  đóng góp mang tính xây dựng mà tìm cách hạ  bệ  nhau.  Đòi  hỏi  người  khác  phải  giống  như  mình làm,  mình  nghĩ  và  mình  muốn  …  là  thiếu  quảng  đại trong việc tôn trọng người khác. Hơn nữa, tinh thần  của việc ăn chay là để sám hối, để đền tội. Chúng ta cần phải chay  tịnh  bằng  cách  khổ  chế,  hy  sinh  và  hãm  mình  để chế  ngự  nết  xấu  và  nâng  cao  tinh  thần  mến  Chúa  yêu người  chứ  không  phải  để  khoe  khoang,  hãnh  diện,  lên mặt với người khác.
 3. Sống Lời  Chúa:  Đừng  xét đoán người khác theo vẻ chủ quan của ta.

4.Cầu nguyện:  Lạy Chúa, xin cất khỏi tâm hồn con thứ men biệt phái mà thay vào dó là thứ men tình

yêu của Chúa để chúng con biết thông cảm và yêu thương nhau như Chúa đã dạy. Amen.

 

4

THỨ BẢY: 03.09.2016

Lc 6, 1 – 5

 1. Ghi nhớ:  “  Tại  sao  các  ông  làm  điều  không được phép làm trong ngày Sabat ” (Lc 6, 2)
 2. Suy niệm:  Việc  nghỉ  ngày  Sabat  để  ghi  nhớ  việc Thiên  Chúa  nghỉ  ngơi  sau  khi  tạo dựng nên thế giới và để  con  người  dành  trọn  một  ngày  để thờ phượng Thiên Chúa,  để  bồi  dưỡng  thân  xác  sau sáu ngày làm việc vất vả. Rõ ràng đây là một sáng kiến tốt đẹp của Thiên Chúa. Những  người  Pharisiêu  đã  dùng  nó  như  một  cơ  hội  để bắt bẻ, dò xét nhau. Nhân dịp này, Chúa Giêsu nhắc lại mục  đích  quan  trọng  của  việc  nghỉ  ngày  Sabat  “  ngày Sabat được lập nên vì con người ”  . Qua cử chỉ bênh vực các môn đệ, Chúa Giêsu không có ý che đậy hay bao che cho  những  lầm  lỗi  của  các  ông  mà  Ngài  giải  thoát  các ông khỏi quan niệm hẹp hòi của người biệt phái. Tập tục và  nghi  lễ  có  mục  đích  sâu  xa  là  giúp người ý thức lợi ích của việc giữ luật.
 3. Sống Lời  Chúa:  Làm  việc  bác  aí  trong  ngày  Chúa Nhật.
 4. Cầu nguyện: Lạy chúa, Chúa đã dạy cho chúng con biết tính tích cực của lề luật. Xin cho chúng con đừng nhìn luật Chúa như gánh nặng để chúng con thi hành lề luật với tinh thần yêu thương và thông cảm. Amen.

 

5

CHÚA NHẬT: 04.09.2016

Lc 14, 25 – 33

 1. Ghi nhớ:  “  Ai  đến  với  tôi  mà  không dứt bỏ cha mẹ,  vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa,  thì  không  thể  làm  môn  đệ  tôi  được  ”.  (Lc 14,26)
 2. Suy niệm: Tiếp sau lời mời vào dự tiệc Nước Trời là một đòi  hỏi  từ bỏ quyết liệt  “ Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được ” .  Ở đây, Chúa không muốn hạ thấp tình yêu đối  với gia đình của người  môn  đệ,  nhưng  Ngài  muốn  người  môn  đệ  theo Ngài  phải  chấp  nhận  hy  sinh từ bỏ, phải biết bậc thang giá trị trong lựa chọn. Một bên là tình cảm gia đình còn một bên là tình yêu Thiên Chúa. Nếu chúng ta chọn gia đình hơn tình yêu Thiên Chúa thì không thể làm môn đệ Chúa được. Do đó, để trở thành người môn đệ như lòng Chúa  mong  ước  đòi  hỏi  chúng  ta  phải  từ  bỏ  mọi  sự và biết chọn Chúa làm gia nghiệp đời đời.
 3. Sống Lời  Chúa:  Hãy  từ  bỏ  mọi  cám  dỗ  của  trần gian. 4. Lời nguyện:  Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những người muốn theo Chúa để làm môn đệ của Ngài. Xin cho  con  biết  từ  bỏ  mọi  sự  để  phó  thác  đời  con  cho Ngài. Amen.

 

6

THỨ HAI: 05.09.2016

Lc 6, 6 – 11

 1. Ghi nhớ: “ Ngày Sabat được phép làm điều lành hay điều dữ  , cứu mạng người hay hủy diệt? ”  (Lc 6,9)
 2. Suy niệm:  Lời Chúa hôm nay nêu lên cho chúng ta hai  thái  độ  trước  lề  luật  Chúa  là  giữ  ngày  Sabat.  Với người  biệt  phái,  họ  giới  hạn  việc  tôn  kính Thiên Chúa chỉ  là  hình  thức  bên  ngoài  qua  cách  thức  giữ  lề  luật. Nghĩa  là  chu  toàn  lề  luật  theo  mặt  chữ.  Chúa  Giêsu không  phản  đối  hay  phủ  nhận  cách  làm  này  nhưng Ngài  bổ  sung  để  việc  chu  toàn  lề  luật  thêm  hoàn  hảo. Ngài  đã  cụ  thể  hóa  việc  giữ  ngày  Sabat  bằng  những công  việc  bác  aí.  Đây  mới  là  cách  thánh  hóa  ngày  của Chúa  cách  đích  thực.  Để  cho  một  người  phải  đau  khổ vì  muốn  Thiên  Chúa  được  tôn  vinh  đối  với  Chúa Giêsu là một chuyện  hão huyền.
 3. Sống Lời  Chúa:  Chu  toàn  bổn  phận  thờ  phượng Chúa  trong  ngày  Chúa  Nhật  bằng  cách  yêu  mến  và phục vụ tha nhân.

4.Cầu nguyện:  Lạy Chúa Giêsu! Xin cho con biết tin yêu Chúa để con có thể làm mọi điều Chúa muốn và thực hành mọi việc Chúa truyền. Amen.

 

7

THỨ BA: 06.09.2016

Lc 6, 12 – 19

 1. Ghi nhớ:  “  Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện và người đã thức suốt đêm

cầu nguyện cùng Thiên Chuá ” (Lc 6,12)

 1. Suy niệm: Thánh Luca trình bày việc tuyển chọn các Tông đồ của Chúa Giêsu là việc hệ trọng và Ngài đã phải cầu nguyện  suốt  đêm.  Đây  không  phải  là  lần  duy  nhất Chúa Giêsu cầu nguyện, nhưng cầu nguyện là thói quen của Chúa, nhất là trước những việc hệ trọng trong sứ vụ công khai của Người. Từ đó cho thấy, dù là Thiên Chúa nhưng  Chúa  Giêsu  vẫn  phải  cầu  nguyện và Ngài ý thức rõ  chỉ  có  cầu  nguyện  mới giúp Ngài chu toàn sứ vụ mà Chúa  Cha trao phó. Noi gương Chúa Giêsu, người Kitô hữu  cũng  phải  cầu  nguyện  để  thờ  phượng  Thiên  Chúa, khiêm  tốn  nhìn nhận sự yếu hèn nơi bản thân biết chạy đến  với  Chúa để đón nhận sức sống và tìm biết ý C húa trong mỗi công việc nhất là những việc quan trọng.
 2. Sống Lời  Chúa:  Cầu  nguyện  hằng  ngày  để  khỏi  sa chước cám dỗ.
 3. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con khiêm tốn nhìn nhận  sự  yếu  đuối  nơi  mình  và  ý  thức  rằng không có Chúa con không thể làm gì được để   con biết chạy đến với Chúa để được thêm sức hầu vượt qua những thử thách trong đời sống đạo. Amen.

 

8

THỨ TƯ: 07.09.2016

Lc 6, 20 – 26

 1. Ghi nhớ: “ Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả .. ” . (Lc 6,22)
 2. Suy niệm: Để trở thành người Kitô hữu thì rất dễ, nhưng sống đời Kitô hữu lại quá khó. Cuộc sống đời thường ảnh hưởng nhiều đến đời sống đức tin. Nghèo đói, bệnh tật, bị người khác  khinh  khi  nhục mạ … luôn là thử thách cho người Kitô hữu. Chúng làm cho đức tin ta d ễ bị lung lay khi nghĩ rằng: Có Thiên Chúa hay không? Nếu có tại sao Ngài lại để cho tôi chịu những cái bất hạnh, kém may mắn thế này trong khi tôi giữ đạo ngoan ngoãn? Chúa Giêsu trả lời: Phúc  cho  ai  vì  danh  Ngài  mà  phải  mang  lấy  thánh  giá. Chính trong hoàn cảnh khó khăn người ta mới hiểu được giá  trị  của  đời sống đức tin, chính lúc Giáo Hội gặp đau buồn là lúc Giáo Hội cần chúng ta hơn bao giờ hết. Chính lúc xã hội sống trong trụy lạc là lúc Thiên Chúa cần chúng ta làm chứng về Tin mừng của Ngài hơn hết.
 3. Sống Lời Chúa: Chấp nhận mọi biến cố trong cuộc đời là vác thánh gía theo Chúa.
 4. Cầu nguyện : Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến thế gian này để dạy cho chúng con biết được giá trị của đau khổ.  Xin Chúa cho con ý thức rằng đau khổ trong  cuộc  sống  là  phương  tiện, là chìa khoá để chúng con bước vào Nước Trời . Amen.

 

9

THỨ NĂM: 08.09.2016

SINH NHẬT ĐỨC MẸ

Mt 1, 1 – 16, 18 – 23

 1. Ghi nhớ: “Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em ma nu en, nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. (Mt 1, 23)
 2. Suy niệm: Ngay sau khi nguyên tổ loài người phạm tội thì Thiên Chúa  đã  thực  hiện  kế  hoạch  cứu  độ loài  người qua lời hứa ban Đấng Cứu Độ cho nhân loại. Lời hứa ấy được Thiên Chúa thực hiện qua dòng lịch sử cứu độ bằng cách chọn một con người, một gia đình, một dòng tộc, một đất nước để Con Thiên  Chúa  được  hạ  sinh  nơi  nhân  loại.  Đến  thời  đến  buổi, Thiên Chúa đã chuẩn bị cho con của Người sinh hạ bằng cách chọn Đức Trinh Nữ Maria, một con người tuyệt vời, một ung lòng  xứng  đáng  cho  Con  Chúa  ngự  trị.  Có  thể  nói,  Với  việc Đức Maria ra đời thì ơn cứu độ mà Thiên Chúa hứa đã thật sự ló  rạng.  Mừng  ngày  sinh  nhật  của  Đức  Maria  cũng  là  mừng ngày ơn cứu độ Thiên Chúa hứa được thực hiện một cách thực sự  nơi  nhân  loại  này.  Học  nơi  Đức  Trinh  Nữ Maria chúng ta hãy  biết cộng tác vào ơn của Chúa để thánh hoá bản thân và làm cho ơn cứu độ của Chúa ngày một lan rộng trên quê  hương đất nước chúng ta.
 3. Sống Lời Chúa: Dấn thân cộng tác với Chúa để từ bỏ tội lỗi và thánh hoá chính mình.
 4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Lới hứa cứu độ của Chúa đã được thực hiện nơi Đức Trinh Nữ Maria. Xin cho chúng con cũng biết bắt  chước  Mẹ  mà  để  cho   quyền  năng  của  Thiên  Chúa được thể hiện trong cuộc đời mình.

 

10

THỨ SÁU: 09.09.2016

Lc 6, 39 – 42

 1. Ghi nhớ:  “  Sao  ngươi  thấy  cái  rác  trong mắt anh  em,  mà  cái  xà  trong  mắt  của  mình  thì  lại không để ý ” . (Lc 6, 41)
 2. Suy niệm: Lời Chúa hôm nay nêu lên cho chúng ta một sự đòi buộc của Chúa Giêsu với những môn đệ theo  Ngài  là  phải  nên  gương  sáng  cho  anh  em mình. Thông thường, chúng ta dễ thấy cái thiếu sót ,sai lầm và khuyết điểm của anh em hơn là nhận ra những yếu kém, tội lỗi và  sự sai quấy của mình. Ở đây,  không  phải  Chúa Giêsu cấm ta sửa lỗi người khác, nhưng Ngài muốn dạy chúng ta một cách sửa lỗi  anh  em  hữu  hiệu,  là  trước  tiên  phải  biết  kiểm điểm  và  sửa  mình  trước  để  từ  đó  trở  nên  gương sáng  cho  anh em. chính gương sáng và uy  tín của mình mà việc sửa lỗi anh em có hiệu quả tốt.
 3. Sống Lời  Chúa:  Xét  mình  mỗi  ngày  để  ngăn ngừa tội lỗi.
 4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Xin cho đời sống chúng con trở nên gương sáng để khích lệ và gây niềm tin cho tha nhân . Amen.

 

11

THỨ BẢY: 10.09.2016

Lc 6, 43 – 49

 1. Ghi nhớ: “ Người tốt lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình ” (Lc 6,45)
 2. Suy niệm:  Qua  bài  Tin  mừng  hôm  nay,  Chúa Giêsu chỉ ra cho chúng ta một phương pháp để phân biệt kẻ xấu, người tốt, đó là dựa vào cách ăn ở và việc làm mà có thể biết họ là người tốt hay xấu. Đời sống  luân  lý  của  người  tín  hữu  được  chứng  minh bằng  những  việc  lành,  việc  tốt.  Chúng  ta  đừng tự lừa dối mình khi chỉ biết nói tốt mà không làm tốt, biết  nghĩ  hay  mà  không  thực  hiện,  biết  nghe  Lời Chúa  mà  không  đem  ra  thực  hành,  biết  lo  những việc bên ngoài để tìm hư danh mà không lo cho đời sống  nội  tâm  .  Đời  sống  đạo không chỉ đơn thuần bằng đọc kinh, làm nhiều việc đạo đức bên ngoài là đủ  nhưng  còn  phải  biết  đem  Lời  Chúa  vào  cuộc sống.
 3. Sống Lời Chúa: Nghe Lời Chúa và thực thi Giáo huấn Chúa Giêsu dạy.
 4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa mời gọi con đến nghe Lời Chúa để rồi đem ra thực hành hầu bảo đảm sự sống đời đời. Xin ban ơn trợ giúp để con chu toàn Lời Chúa dạy. Amen.

 

12

CHÚA NHẬT: 11.09.2016

Lc 15, 1 – 32

–  Ghi  nhớ:  “Vậy,  Tôi  nói  cho  các  ông  hay  :  trên  trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.” (Lc 15,7)

–  Suy  niệm:  Trước  mặt  Thiên  Chúa,  không  ai  là  vô  tội, không ai là công chính. Nhưng Thiên Chúa tình yêu giàu lòng thương xót   và rất nhân từ với tội nhân. Chúa ném tội lỗi xa khỏi nhan Ngài nhưng lại kéo tội nhân biết sám hối đến gần yêu thương tha thứ và chữa lành cho họ. Điều kiện để được Thiên Chúa tha thứ tội lỗi là khiêm tốn nhìn nhận mình là kẻ có tội và biết nài xin lòng thương xót của Người.

Nếu  chúng  ta  biết  hoán  cải  và ăn năn, thì dù tội lỗi của chúng ta có cao như núi cũng được san bằng; có đó thẳm tựa vải điều cũng trở nên trắng tinh như tuyết. Thiên Chúa biểu lộ quyền năng vô cùng của Ngài trong việc tha thứ tội lỗi  cho con người. Niềm vui của Thiên Chúa là Cha được biểu lộ ở sự tha thứ cho con cái mình khi chúng biết tìm đến để đón nhận lòng tha thứ. Đừng bao giờ cố chấp, cứng lòng hay thất vọng khi thấy mình yếu đuối và lỗi tội. Hãy tin tưởng vào Thiên Chúa và chạy  đến với Ngài.

–  Sống  Lời  Chúa:  Dành  thời  gian  ban  tối trước khi đi ngủ để xét mình mỗi ngày.

–  Cầu nguyện:  Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khiêm tốn  nhìn  nhận  mình  là  tội  nhân  để  nhận  được  lòng thương xót của Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa trong việc tha thức cho người khác. Amen.

 

13

THỨ  HAI: 12.09.2016

Lc 7, 1 –  10

 1. Ghi nhớ:  “  Thưa  Ngài  ,không  dám  phiền  Ngài quá  như  vậy,vì  tôi  không  đáng  bước  Ngài  vào  nhà tôi. ” (Lc 7, 6)
 2. Suy niệm: Đây là câu nói xuất phát từ một lòng tin sâu  xa  của người đại đội trưởng dân ngoại mà cho đến nay chúng ta vẫn được nghe mỗi khi tham dự thánh lễ.

Chỉ  có  một  đức  tin  mãnh  liệt  vào  Thiên  Chúa  và  một đời  sống  luân  lý  tốt  đẹp  con  người  mới  thấy  được mình  nghèo  nàn  và  yếu  kém  trước  Thiên  Chúa  quyền năng.  Một  lối  sống  bê  tha,  chểnh  mảng  trong  đời sống đạo  đức  sẽ  làm  tính  kiêu  ngạo  nổi  lên  từ  đó  dẫn  đến việc gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình. Từ tâm hồn  khiêm  tốn  và  lòng  tin  mạh  mẽ  của  viên  đại  đội trưởng  nhắc  chúng  ta  nên  tự  vấn  lương  tâm  mình  về đời  sống  đức  tin  của  chúng  ta  bấy  lâu.  Chúng  ta  thán phục  trước  quyền  năng  và  tình  thương  mà  Thiên Chúa dành  cho  nhân  loại  hay  chỉ biết thán phục tài nghệ của mình !

 1. Sống Lời  Chúa:  Xét  mình  mỗi  ngày  để  tập  nhân đức khiêm tốn.
 2. Cầu nguyện:  Lạy  Chúa  Giêsu,  xin  cho  con  luôn biết nhận ra sự hư đốn của mình để luôn chạy đến với Chúa hầu được chửa lành. Amen.

 

14

THỨ BA: 13.09.2016

Lc 7, 11 – 17

 1. Ghi nhớ: “ Trông thấy bà, Chúa Giêsu chạnh lòng thương và  nói:  Bà  đừng  khóc  nữa!  ”  .  (Lc

7,13)

 1. Suy niệm: Hành động của Chúa Giêsu hôm nay như một tiếng chuông thức tỉnh nhân loại trong cuộc sống thời đại chỉ chạy theo chủ nghĩa vật chất, hưởng thụ làm cho người ta chui vào cái vỏ ốc ích kỷ để được an toàn. Từ đó, con người ngại phải làm những cử chỉ bác ái, nghĩa hiệp vì sợ phiền phức, rước họa vào thân. Hành động của Chúa Giêsu hôm nay làm cho chúng ta phải suy nghĩ lại. Có lẽ đây là một phép lạ đặc biệt Chúa Giêsu làm mà không có lời van xin. Trên đường đi đến thành Naim, Ngài thấy bà góa đang đau khổ vì cái chết của đứa con một của mình. Cuộc sống bà xem ra không còn hy vọng gì cả, bà chỉ có một niềm an ủi, một động lực để sống là đứa con thì nay lại không còn nữa. Đang trong lúc thất vọng, đau khổ thì Chúa Giêsu đến. Chúa đến mang lại niềm hy vọng, an ủi và một sức sống mới  cho  bà.  Hằng ngày, chúng ta gặp biết bao người bất hạnh, đau khổ nhưng liệu chúng ta có đủ can đảm để thực hành giáo lý mà Chúa Giêsu dạy?
 2. Sống Lời Chúa: Làm chứng cho Chúa Giêsu qua việc bác aí, phục vụ anh em hằng ngày.
 3. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con vững tin, cậy  dựa  vào  Chúa  trong  mọi hoàn cảnh của

cuộc đời. Amen.

 

15

THỨ TƯ: 14.09.2016

SUY TÔN THÁNH GÍA

Ga 3, 13 – 17

 1. Ghi nhớ: “ Như Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc  ,thì  Con  Người  cũng  được giương cao  như  vậy  để  ai  tin  vào  Người thì sẽ được sự sống đời đời ” (Ga 3,14).
 2. Ghi nhớ:  Chúa  Giêsu  đến  trần  gian  để  cứu  độ  con người,  không  phải  bằng  quyền  lực  thế  gian.  Nhưng Ngài  cứu  chúng  ta  bằng  tình  thương  yêu  cao  cả  qua cái  chết  trên  thập  giá.  Từ  đó,  Chúa  mở  ra  con  đường cứu  độ  cho  những  ai  muốn  theo  Ngài  vào  Thiên  quốc là  vác  thánh  giá   theo  Ngài.  Thánh  giá  là  cái  giá  phải trả  cho  sự  nên  thánh.  Thánh  giá  kiếp  nghèo,  thánh  giá bị bỏ rơi, bị phản bội ,bị thất bại ,bị oan ức và tủi nhục  tất  cả  chỉ  là  những  thử  thách  chóng  qua  nhằm  thử luyện  chúng  ta  trên  đường  nên  thánh.  Chúng  ta  không thể  sống  thánh  thiện,  sống  chứng  nhân  mà  không  có vất vả.
 3. Sống Lời  Chúa:  Đón  nhận  mọi  biến  cố trong cuộc sống  như thánh  giá Chúa gởi đến để nên thánh.
 4. Cầu nguyện:  Lạy  Chúa Giêsu, xin đổ đầy trái tim  con  tình  yêu  của  Chúa  để  con  sẵn  sàng  vác thánh giá   Chúa gởi đến trong niềm vui, tin tưởng phó thác. Amen.

 

16

THỨ NĂM: 15.09.2016

ĐỨC MẸ SẦU BI

Ga 19, 25 – 27

 1. Ghi nhớ: “Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu…”. (Ga 19, 25)
 2. Suy niệm: Theo cách nghĩ thông thường, được chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế quả thật là một diễm phúc. Diễm phúc theo nghĩa  là  người  được  vinh phúc hơn mọi người theo nghĩa xã hội, được vinh dự, được Thiên Chúa yêu thương một cách đặc biệt, …  Hôm nay ngày 15.09, chúng ta kính nhớ Đức Mẹ Sầu Bi. Đoạn Tin Mừng được Giáo hội chọn cho  chúng  ta  suy  niệm ngày hôm nay ta thấy được rằng:

làm Mẹ Đấng Cứu Thế là phải liên kết với con mình cứu độ nhân loại. Và thực tế Mẹ Maria đã hoàn thành việc cộng tác với  Con  Mẹ cách tuyệt vời. Trong mọi giai đoạn của đời sống Chúa Giêsu chúng ta luôn nhận thấy thấp thoáng bóng hình của Mẹ, đặc biệt trong cuộc thương khó. Chúng ta suy tôn Đức Mẹ Sầu Bi không phải chúng ta tuyên dương sự đau khổ mà là tuyên dương sự cộng tác tuyệt vời của Mẹ với Đức Giêsu. Học nơi Mẹ chúng ta cũng hãy cộng tác với Chúa làm cho thế giới này ngày một tốt hơn.

 1. Sống Lời Chúa: Theo gương Mẹ sống vâng phục thánh ý Thiên Chúa.
 2. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã chọn Đức Trinh Nữ Maria làm Mẹ Chúa. Xin cho chúng con biết nghe lời Mẹ mà cộng tác trong công trình của Chúa để ngày sau chúng con cùng Mẹ ca tụng Chúa trên thiên đàng. .

 

17

THỨ SÁU: 16.09.2016

Lc 8, 1 – 3

 1. Ghi nhớ: “ Cùng đi với Người có nhóm Mười Hai và mấy  phụ  nữ  đã  được  Người  trừ  qủy  và

chữa bệnh ” . (Lc 8,2)

 1. Suy niệm: Lời Chúa hôm nay dành một chỗ đặc biệt cho các phụ nữ trong việc đồng hành với Chúa Giêsu trong suốt thời gian Người đi rao giảng, một vị trí ngang hàng với nhóm Mười Hai. Không phải thời Chúa  Giêsu  giảng  đạo,  nước  Do  Thái  chỉ  có vỏn  vẹn  mấy  phụ  nư  như  Tin  mừng  vừa  kể  tên. Nhưng  tại  sao  chỉ  có mấy phụ nữ này theo Chúa? Câu  trả  lời  nằm  ngay  trong  chúng  ta.  Ngày  nay, người Công Giáo có hơn tỉ người, nhưng được bao nhiêu  người  cùng  vác  thập  giá  với  Chúa  Giêsu trong đời sống đức tin của   mình. Từ bỏ sở thích cá nhân, đam mê hưởng thụ … là điều kiện đầu tiên để theo Chúa.
 2. Sống Lời  Chúa:  Ai  muốn  theo  Chúa,  từ  bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa.
 3. Cầu nguyện:  Lạy  Chúa,  xin  cho  con  can  đảm như những phụ nữ hôm nay dám từ  bỏ những thú vui  thấp  kém  để  được  gần  gũi  an  vui  bên  Chúa.

Amen.

 

18

THỨ BẢY: 17.09.2016

Lc 8, 4 – 15

 1. Ghi nhớ:  “  Có  hạt  rơi  vào  giữa  bụi  gai,  gai càng mọc lên làm nó chết nghẹt ” (Lc 8,7)
 2. Suy niệm:  Hình  ảnh  người  gieo giống trong dụ ngôn  hôm  nay  chính  là  hình  ảnh  của Thiên Chúa. Người  gieo  giống  hầu  như  không  bận  tâm  đến  sự phung phí, tốn hao hạt giống nên gieo vãi khắp nơi. Lòng quảng đại của Thiên Chúa cũng thế, Lời Chúa giảng,  ơn  Chúa  ban  cho  người  tốt  lẫn  kẻ  xấu,  kẻ lành, người dữ, cho người đón nhận lẫn kẻ từ chối . Chúa không phân biệt, lựa chọn người tốt kẻ xấu để ban ơn. Ơn Chúa như mưa, ai cũng có thể đón nhận. Nhưng  hiệu  quả  tình  thương  của  Chúa  còn  tùy thuộc  vào  thái  độ  của  mỗi  người  đón  nhận,  Lời Chúa  có  sinh  hoa  kết  trái  trong  tâm  hồn  hay  chết nghẹt là tùy vào thái độ của mỗi người.
 3. Sống Lời Chúa: Đừng để những bận tâm không chính đáng làm chết nghẹt Lời Chúa.
 4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con ý thức mỗi khi nghe Lời Chúa và chú tâm thực hành trong đời sống con. Amen.

 

19

. CHÚA NHẬT: 18.09.2016

Lc 16, 1 – 13

 1. Ghi nhớ: “ Ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo ” (Lc 16,8a).
 2. Suy niệm:  Trong  dụ  ngôn  hôm  nay  Chúa  không khen  ngợi  cách  làm  ăn  bất  lương  ,  gian  xảo  của  người quản  gia,  nhưng  qua  người  quản  gia  Chúa  muốn chúng  bắt  chước  ở  cách  ứng  xử  mau  lẹ  và  nhanh chóng  quyết  định  chuẩn  bị  cho  tương  lai  từ  xa  với những  điều  kiện  có  sẵn  trong  tay  của  ông.  Rút  ra  từ bài  học  đó,  những  người  Công  giáo  chúng  ta  phải  ý thức  về  tầm  quan  trọng  của  cuộc  sống  mai  sau.  Vì người  đời  thường  hay  lo  lắng,  lanh  lẹ  ở  những chuyện đời  này  trong  khi  những  việc  thiêng  liêng  lo  cho  phần rỗi  của  mình,  thì  con  người  chúng ta lại chậm chạp, lơ là  và  không  khôn  khéo.  Do  đó  là  Kitô  hữu  tin  có  sự sống  lại  và  sự  sống  đời  sau,  chúng  ta  cần  ý  thức  để mau  mắn,  khôn  ngoan  và  kiên  trì  lo  cho  phần  rỗi  của mình.
 3. Sống Lời  Chúa  :  Hãy  tích  trữ  ngay  giây  phút  hiện tại này.
 4. Lời nguyện: Lạy Chúa, Xin cho con biết tìm kiếm và  xây  dựng  cuộc  sống  đời  sau,  vì  đó mới là gia tài không bị ai lấy mất. Amen.

 

20

THỨ HAI: 19.09.2016

Lc 8, 16 – 18

 1. Ghi nhớ: “ Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe ” (Lc 8,18)
 2. Suy niệm:  Chúa  Giêsu  dùng  dụ  ngôn  về  chiếc đèn để kết thúc dụ ngôn người gieo hạt nhằm cho thính giả thấy được sự cần thiết phải thực thi điều mình  đã  nghe.  Giống  như  công  dụng  chiếc  đèn mang  lại  ánh sáng cho chúng ta trong đêm tối, thì người  nghe  Lời  Chúa  cần  phải  sinh  hoa  kết  trái bằng việc thực hành trong đời sống của mình. Âm thầm  trong  những  bổn  phận  hằng  ngày  trong  cuộc sống  đời  thường với tinh thần phục vụ, bác ái của Chúa  Giêsu,  chính  là  lúc  chúng  ta  tỏ  ánh  sáng chứng  nhân Tin mừng hơn bao giờ hết. Vì có biết bao người nhìn vào cuộc sống chúng ta để hy vọng tìm ra được một lẽ sống, nột ý nghĩa cho cuộc đời.
 3. Sống Lời  Chúa:  Làm  chứng  cho  Chúa  bằng gương lành, việc đạo đức.
 4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con đừng giống những tiếng còi ầm ĩ nhưng biết làm ngọn hải đăng âm thầm trong đêm tối để tạo một chút ánh sáng ấm áp cho cuộc đời. Amen.

 

21

THỨ BA: 20.09.2016

Lc 8, 19 – 21

 1. Ghi nhớ: “ Mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp Người mà không  sao  lại gần được vì dân chúng

quá đông ” (Lc 8,19)

 1. Suy niệm:  Gia  đình  Chúa  Giêsu  đến  tìm  người nhưng  họ  không  thể  đến  gần  được  vì  quá  đông  người bao  quanh  Chúa  Giêsu.  Người  ta  báo  tin  ấy  với  Chúa nhưng  họ  quá  đỗi  ngạc  nhiên  vì  thấy  Chúa  Giêsu  có vẻ  thờ  ơ  với  gia  đình,  với  bà  con  dòng  họ.  Nhưng Chúa  Giêsu  muốn  họ  chú  ý  đến  một gia đình khác mà Ngài  đang  thiết  lập,  gia  đình  ấy  không  dựa  trên  quan hệ  huyết  thống,  nhưng  dựa  trên  nền  tảng  của  lòng  tin qua  phép  rửa  tội  và  ân  sủng  của  Thiên  Chúa.  Nếu chúng  ta  muốn  trở  nên  người  thân  thuộc  của  Chúa Giêsu  thì  chúng  ta  phải  lắng  nghe  Lời  Người  và  sống một  cuộc  sống  theo  giao  huấn ấy mà ở đây Đức Maria là mẫu gương  nghe  và giữ Lời Thiên Chúa  hơn ai hết.
 2. Sống Lời Chúa: Người nghe và giữ Lời Chúa là thành viên gia đình Chúa.
 3. Cầu nguyện:  Lạy  Chúa,  xin  cho  con  sống  với Chúa  bằng đức tin và sống với tha nhân bằng đời

sống bác aí và khiêm nhường để chúng con xứng đáng là con của Chúa. Amen.

 

22

THỨ TƯ: 21.09.2016

Thánh  Matthêu, Tông Đồ Thánh Sử

Mt 9, 9-13

 1. Ghi nhớ: “Anh hãy theo tôi”. (Mt 9, 9) 2. Suy niệm:  Thiên  Chúa  thì  luôn  có  cái  nhìn  của Thiên  Chúa.  Nếu  Thiên  Chúa  mà  có  cái  nhìn  như  con người  thì  làm  sao  con  người  chịu  nỗi,  thì  làm  sao  có các  môn  đệ  bán  tất  cả  để  đi  theo.  Trong  tinh  thần  của phụng  vụ  hôm  nay,  Chúa  chọn  Mathêu,  một người thu thuế  và  tội  lỗi  làm  môn  đệ  Ngài.  Còn  phía  Matthêu, người  được  gọi,  anh  rất  thản  nhiên  nghe  tiếng  gọi  và đi  theo  tiếng  gọi  một  cách  vô  tư  không  cần  tính  toán, không cần phải đắn đo… Lên đường thẳng tiến. Ơn gọi đúng  là  một  huyền  nhiệm.  Là  con  Chúa  mỗi  ngày chúng  ta  được  mời  gọi  sống  cho  thật  tốt  ơn  gọi  của mình.  Vì  khi  chúng  ta  sống  tốt  và  trung  thành  với  ơn gọi, chúng  ta mới thể hiện sự huyền  nhiệm của ơn gọi.
 2. Sống Lời  Chúa:  Chắc  chiu  và  trung  thành  với  ơn gọi mình.
 3. Cầu nguyện: Lạy Chúa ơn gọi là một huyền nhiệm, chúng con không sao chu toàn nỗi. Xin Chúa ban ơn giúp con  kiên  trung  với  ơn  gọi  của  con  mỗi

ngày.Amen

 

23

THỨ NĂM: 22.09.2016

Lc 9, 7 – 9

 1. Ghi nhớ:  “  Vậy  ông  là  ai  mà  ta  nghe  đồn những  câu  chuyện  như  thế?  Rồi  Vua  tìm  cách gặp Chúa Giêsu ” (Lc 9,9)
 2. Suy niệm: Nơi Chúa Giêsu có nhiều bí ẩn mà người đương thời  cũng  như  người  trong  xã  hội  hiện  đại  hôm nay  không  ngừng  thắc  mắc,  khám  phá.  Người  ta  muốn biết Chúa Giêsu vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Ở đây, Hêrôđê  muốn  gặp  Chúa  Giêsu  để  thỏa  mãn  óc  hiếu  kỳ, sự  tò  mò  …  chứ  không  phải  do  sự  cảm  phục  yêu mến.

Còn  chúng  ta,  chúng  ta  bảo Chúa Giêsu là ai? Và hằng ngày,  hằng  tuần  chúng  ta  đến nhà thờ gặp Chúa vì mục đích  gì?  Chắc  chắn  với niềm tin Kitô giáo, chúng ta tin Đức Giêsu là con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ. Ước gì lòng  tin  ấy  thôi  thúc  chúng  ta  đến  nhà  thờ  gặp  Chúa không  phải  vì  thói  quen  hay  muốn  tìm  lợi  lộc  trần  thế nhưng đến vì tình yêu của một người con với Cha mình để tìm sự nương tựa và sức sống nơi danh Chúa.

 1. Sống Lời  Chúa:  Tuyên  xưng  Đức  Giêsu  là  Thiên Chúa cứu độ.
 2. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con xác tín rằng  Chúa  mới  là hạnh phúc thật sự của đời con. Amen.

 

24

. THỨ SÁU: 23.09.2016

Lc 9, 18 – 22

 1. Ghi nhớ:  “Còn  anh  em,  anh  em  bảo  Thầy  là ai?” (Lc 9,20)
 2. Suy niệm:  Qua  một  thời  gian  rảo  bước  khắp  xứ  Do Thái để giảng dạy, danh tiếng Chúa Giêsu được đồn đãi khắp nơi đến cả triều đình Hêrôđê. Dư luận về con người Giêsu này cũng rất nhiều,  nhưng phần đông người ta chỉ xem Chúa Giêsu như một nhân vật phi thường, một ngôn sứ  rồi  đây  sẽ  làm  thỏa  mãn khát vọng kiểu trần thế của họ. Chưa có một câu trả lời chính xác về con người Đức Giêsu  nơi dân chúng. Giờ đây, Ngài lại đặt câu hỏi cho các Tông đồ là những người kề vai sát cánh với Ngài để xem họ hiểu biết và nhận thức về Thầy mình ra sao:  “còn các  con,  các  con  bảo  Thầy  là  ai?”  Thay  mặt  cho  các Tông  đồ,  Phêrô  tuyên  xưng  chính  xác  thân  phận  Đức Giêsu:  “Là Đấng Kitô con Thiên Chúa hằng sống”   . Rõ ràng  qua  lời  tuyên  xưng  này,  Phêrô  đã  đặt  Chúa  Giêsu trỗi  vượt  hẳn  khi  so  sánh  với   những  nhân  vật  khác. Chúng ta cần nhận thức rõ Đức Giêsu là ai để có thể hiểu đường lối cứu thế của Chúa .
 3. Sống Lời  Chúa:  Tin  vào  Đức  Giêsu  là  con  Thiên Chúa được sai đến để cứu độ chúng ta.
 4. Cầu nguyện:  Lạy  Chúa  Giêsu,  xin  cho  chúng con nhận ra Chúa là Đấng mang lại hạnh phúc cho

chúng con .Amen.

 

25

THỨ BẢY: 24.09.2016

Lc 9, 43b – 45

 1. Ghi nhớ:  “Con  Người  sắp  bị  nộp  vào  tay người đời ” (Lc 9,44)
 2. Suy niệm: Đây là lần tứ hai, Đức Giêsu loan báo về cuộc thương  khó  mà  Người  sắp  chịu  ở  Giêrusalem.

Cho  đến  nay,  danh  tiếng  Chúa  Giêsu  đã  vang  lừng khắp  cõi  Palestina,  thậm  chí  người  ta  muốn  tôn  Ngài lên  làm  vua.  Điều  này  làm  cho  các  môn đệ Ngài thích thú.  Nhưng  đây   là  lần  thứ  hai  Chúa  Giêsu  cảnh  báo các ông. Ngài đến trần gian để cứu độ nhân loại không phải  bằng  binh  mã  hay  quyền  lực  trần  thế.  Công  cuộc cứu  độ  của  Ngài  không  phải  chỉ  đơn  giản  là  giải  thoát chúng  ta  khỏi  kẻ  thù  là  Đế  quốc  Rôma  nhưng  đưa  ta ra  khỏi  nô  lệ  của  tội lỗi mà kẻ thù này nguy hiểm hơn là  Satan.  Noi  gương  Chúa  Giêsu,  chúng  ta  phải  can đảm  đón  nhận  mọi  đau  khổ  trong  cuộc  đời  với  tinh thần  muốn  kết  hợp  với  Đức  Kitô  chịu  đóng  đinh  để đền tội lập công  cho mình và tha nhân.

 1. Sống Lời Chúa:  Niềm tự hào dân Chúa là thập gía Đức Kitô.
 2. Cầu nguyện: Xin Chúa Giêsu, xin cho con hiểu được những giá trị của đau khổ, thua thiệt, mất mát trong đời này như thập giá đưa con vào nước trời vĩnh cửu. Amen.

 

26

CHÚA NHẬT: 25.09.2016

Lc 16, 19 – 31

 1. Ghi nhớ: “Môsê và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin” ( Lc 16,31)
 2. Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy hai khuôn mặt của hai giai cấp: một ông nhà giàu dư ăn dư mặc, còn một anh nhà nghèo rớt mồng tơi, bệnh tật đói lả đến nỗi không còn sức lực đuổi những  con  chó  quấy  rầy  anh.  Nhưng  cái  chết  là  số  phận chung  cho  mọi  người. Anh nhà nghèo chết trong đói lả và bệnh tật, người nhà giàu kia cũng chết. Số phận sau khi chết lại khác nhau. Khác ở chỗ không phải vì giàu mà ông nhà giàu nầy bị phạt, nhưng vì ông đã khép cửa, khép lòng, ung dung hưởng thụ những gì mình đang có, chẳng để ý đến ai, anh nhà nghèo ở sát vách ông biết rất rõ biết cả tên…vậy mà ông vẫn cứ trơ ra như không có chuyện  gì.  Anh  nhà  nghèo  không  phải  vì  nghèo  mà  anh  được thưởng,  được  ngồi  trong lòng Abraham, nhưng anh đã biết chấp nhận số phận hẩm hiu của mình mà cậy trông vào sự quan phòng trợ giúp của Chúa. Cuộc sống ngày hôm nay giàu nghèo lại càng có những ranh giới, có những hố sâu khó khỏa lấp. Là người kitô hữu,  chúng  ta  cũng  thuộc  là  hạng  người  giàu  có  theo  một  khía cạnh  nào  đó:  giàu  tri  thức,  giàu  đời  sống  thiêng  liêng  đạo  đức, giàu tình thương, giàu lòng bác ái từ tâm…. Hãy mở tung những cánh cửa này để cho những sự giàu có của   mình khỏa lấp những hố sâu ngăn cách, những kỳ thị… hãy ý thức rằng Chúa trao ban cho tôi một Ladarô đang chờ ngoài cửa. Chính khi chúng ta sống như vậy thì chúng ta trở nên người giàu có đích thực.
 3. Sống Lời Chúa: Hãy sống tinh thần “lá lành đùm lá rách”.
 4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa trao ban cho chúng con tất cả, giờ  đây Chúa cũng mời chúng con trao ban cho anh em con như vậy. Amen

 

27

THỨ HAI: 26.09.2016

Lc 9, 46 – 50

 1. Ghi nhớ:  “ Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất  cả  anh  em,  thì  kẻ  ấy  là  người  lớn  nhất  ”  (Lc 9,

48)

 1. Suy niệm:  Chúa  Giêsu  đã  cho  ta  thấy  “  tinh  thần bé  nhỏ  ”  là  là  điều  kiện  thiết  yếu  để  được  vào  Nước Trời.  Tinh  thần  nhỏ  bé  là  gì  nếu  không  phải  là  luônbiết  sống  đơn  sơ  khiêm  tốn.  Đơn  sơ  khiêm  tốn  không có  nghĩa  là  không làm  gì cả nhưng là cố gắng chu toàn những  việc bổn phận vì lòng yêu mến Chúa. Càng đơn sơ  thì  ta  càng  tự  do  và  dễ  nhìn  thấy  sự  hiện  diện  của Chúa trong đời sống. Con người chỉ thật sự lớn lên khi nhận  ra  đươc  sự  hiên  diện  của  Chúa  và  liên  kết  với Người.  Và  đó  cũng  chính  là  con  đường  nên  thánh  của Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu.
 2. Sống Lời  Chúa:  Mỗi  người  cần  canh  tân  khuynh hướng  ham  thích  những  gì  là  cầu  kỳ  phức  tạp  để  trở về với nếp sống  đơn sơ.
 3. Cầu nguyện:  Lạy Chúa, xin ban cho con một tâm hồn  đơn  sơ  khhiêm  tốn,  không  tích  chứa  những  ưu phiền, một tâm hồn chỉ có tình yêu Chúa và luôn sẵn sàng phục vụ. Amen.

 

28

THỨ BA: 27.09.2016

Lc 9, 51 – 56

 1. Ghi nhớ: “Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu  hủy  chúng  không?Nhưng  Chúa Giêsu quay lại quở mắng các ông”  (Lc 9,53-54)
 2. Suy niệm:  Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy lối suy  nghĩ  của  các  môn  đệ khi chưa hiểu và thấm nhuần giáo  huấn  của  Chúa.  Lối  suy  nghĩ  và  lối thích sử dụng quyền  lực  để  răn  đe  hay  trấn  áp  người  khác  là  cách hành  xử  hoàn  toàn  trái  với  tinh  thần  Tin  Mừng.  Nên Chúa  Giêsu  đã cảnh cáo các ông. Thái độ của các môn đệ  ngày  xưa  cũng  chính  là  thái  độ  của  chúng  ta  ngày hôm  nay.  Tôi  tôn  thờ  một  Thiên  Chúa  nào?  Phải chăng  là  một  Thiên Chúa tình yêu, nhân từ, quảng đại, hay  tha  thứ  …  hay  là  một  Thiên Chúa mà chúng ta cố giải  thích  méo  mó  để  phục  vụ  cho  ý  muốn  của  riêng ta.
 3. Sống Lời  Chúa:  Tập  sống  vui  tươi  với  những  gì trái ý ta.
 4. Cầu nguyện:  Lạy  Chúa Giêsu, Chúa có đủ quyền phép  để  làm  cho  những  người  khác  quy hục Chúa. Nhưng  Chúa  không  làm  thế.  Xin  cho  con  biết  noi gương Chúa dùng tình thương và sự tha thứ để đối xử với nhau. Amen.

 

29

THỨ TƯ 28.09.2016

Lc 9, 57 – 62

 1. Ghi nhớ: “Người trả lời: Con chồn có hang,chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu”. (Mc 9, 58)
 2. Suy niệm: Chúa dùng kiểu nói này để diễn tả: Chúa không có gì  bảo  đảm  cho  cuộc  sống  trần  gian,  nên theo  Chúa  mà  đặt  những  tham  vọng  thì  không  thích hợp.  Để  làm  môn  đệ  của  Chúa  thì  sống  triệt  để  tinh thần  khó  nghèo  và  từ  bỏ.  Như  vậy  mới  có  thể  chia  sẻ cuộc  sống  nay   đây  mai  đó  với  Chúa.  Ngày  hôm  nay cuộc  sống  có  thay  đổi,  những  hoàn  cảnh  có  khác, những  sinh  hoạt có khác, nhưng điều kiện để làm môn đệ  Chúa  thì  không  hề  thay  đổi.  Người  môn  đệ  vẫn phải  luôn  đồng  hành  với  Chúa  Giêsu,  để  tiếp  tục  là tình yêu, là dấu chỉ c ủa  Nước Chúa cho mọi người.
 3. Sống Lời Chúa: Sống tinh thần khó nghèo-từ bỏ là: không tham quyền,  không  ham  mê  danh  lợi  và  sẵn sàng  lắng  nghe tiếng Chúa  để lên đường.
 4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con hoàn toàn tự do để được giải thoát khỏi những tham vọng và những ham mê  bất  chính  hầu  có  thể  trung  thành  phụng  sự thánh ý Chúa. Amen.

 

30

THỨ NĂM  29. 09. 2016

KÍNH CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN

Ga 1, 47 – 51

 1. Ghi nhớ: ” Các con sẽ thấy Trời mở ra và các Thiên Thần Chúa  lên  xuống  trên  Con  Người” (Ga 1,51)
 2. Suy gẫm:  Hôm  nay,  cùng  với  toàn  thể  Giáo  Hội, chúng ta mừng kính các tổng lãnh Thiên Thần là sứ giả, là  người  để  thi  hành  thánh  ý  Thiên  Chúa,  điều  Chúa muốn  …  đặc  biệt  làm  trung  gian  loan  truyền  sứ  mạng của  Chúa cho loài người. Các Ngài làm vinh danh Thiên Chúa bằng sự vâng phục. Còn Satan thì bất tuân, chống đối  lại  Thiên  Chúa  nên  bị  đày  xuống  hỏa  ngục  là  ma quỷ.  Đây  là  câu  chuyện  hùng  vĩ  của  cuộc  chiến  giữa  ” thiện  ”  và  “ác”   . Chiến thắng thuộc về con cái  sự sáng, thi  hành  điều thiện. Họ là những người đã sống và chết với  không  chút  bạo lực, họ dám làm chứng cho chân lý bằng  chính  con  người  và  sự  hy  sinh  của  họ.  Chúng  ta muốn  trở  nên  con  cái  Thiên  Chúa  và  có  phục  vụ  Ngài như các Thiên Thần?
 3. Sống Lời Chúa: Làm chứng cho Chúa bằng lời nói và việc làm mỗi ngày.
 4. Cầu nguyện:  Lạy  Chúa  Giêsu,  xin  cho  chúng con biết kết hợp với Chúa để trở nên con cái Thiên Chúa  ở  trần  gian  cũng  như  ở  trên  trời  mai  sau.

Amen.

 

31

THỨ SÁU  30. 09. 20 16

Lc 10, 13 – 16

 1. Ghi nhớ:  “  Khốn  cho các ngươi “ vì nếu những phép  lạ  đã  làm  nơi các ngươi mà được làm tại Tia và  Xi-don,  thì  từ  lâu  họ  đã  mặc  áo  vải  thô,  ngồi trên cao tỏ lòng sám hối rồi ”. (Mt 18,10)
 2. Suy Niệm:  Lời  Chúa  hôm  nay  ghi  lại  biến  cố  Chúa Giêsu trách những thành thị được chứng kiến nhiều phép lạ, nghe  nhiều  lời  giảng  dạy  nhưng  vẫn  không  ăn  năng  sám hối. Đó là thành Khorachin và Betsaiđa, hai thành này nằm ven biển hồ Galilê được Chúa Giêsu rao giảng nh iều hơn các  thành  khác  nhưng  dân  thành vẫn không có dấu hiệu biến đổi. Vì đây là hai thành giàu có, kinh tế mạnh mẽ, về văn  hóa  sự  am  hiểu  về  Kinh  thánh  nhiều  hơn.  Tất  cả những điều kiện tốt đó lẽ ra họ phải hiểu biết lời giảng của Chúa  Giêsu  tốt  hơn. Nhưng có lẽ vì sự tự mãn hiểu biết nhiều, kinh tế giàu có nên họ xem thường lời rao giảng của Chúa  Giêsu  nên  không  ăn  năn  sám  hối  để  đón  nhận  tin mừng. Chúng ta phải biết tận dụng mọi hoàn cảnh để học hỏi lời Chúa, mọi biến cố để ăn năn sám hối hầu được cứu độ.
 3. Sống Lời Chúa: Đừng tự mãn, lấy làm đủ để khước từ sự góp ý, trợ lực của người khác.
 4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã buồn bã vì dân thành Khoradin và Betsaiđa cứng lòng trước Tin Mừng. Xin  ban  ơn  để  cho  chúng  con  khiêm  tốn  đón nhận Tin Mừng với tâm hồn đơn sơ, khiêm tốn . Amen.

 

32

Kinh Năm Thánh Lòng Thương Xót Lạy Chúa Giêsu Kitô, / Chúa dạy  chúng  con  phải  có  lòng thương  xót  như  Cha  trên  trời,/ và  ai  thấy  Chúa  là  thấy  Chúa Cha.

Xin tỏ  cho  chúng  con  thấy dung nhan của Chúa / và chúng con  sẽ  được  cứu  độ./  Ánh  mắt đầy  yêu  thương  của  Chúa / đã giải  thoát  ông  Zakêu và  thánh Matthêu  khỏi  ách  nô  lệ  bạc  tiền; /  làm  cho  người đàn  bà  ngoại  tình  /  và  thánh Mađalêna không còn tìm  hạnh  phúc  nơi  loài  thụ  tạo; /  cho  thánh  Phêrô khóc  lóc  ăn  năn  sau  khi  chối  Chúa, /  và  hứa  ban thiên  đàng  cho  kẻ  trộm  có  lòng  hối  cải./  Xin  cho chúng  con  được  nghe  những  lời  Chúa  đã  nói  với người phụ nữ Samaria,/ như thể Chúa đang nói với mỗi  người  chúng  con:/  “ Nếu  con  nhận  ra hồng ân của Thiên Chúa!”

Chúa  chính  là  gương  mặt  hữu  hình  của  Chúa Cha  vô  hình, /  Đấng  biểu  lộ  quyền  năng  của Ngài trước hết bằng sự tha thứ và lòng thương xót:/ Xin làm cho Hội Thánh phản chiếu gương mặt hữu hình của Chúa trên trái đ ất này.

 

33

Chúa  là  Đấng  phục  sinh  vinh  hiển./   Chúa  đã muốn các thừa tác viên của Chúa cũng mặc lấy sự yếu đuối / để có thể cảm thông với những người mê muội lầm lạc,/ xin làm cho tất cả những ai tiếp cận với  các  ngài ,/  đều  cảm  thấy  họ  đang  được  ThiênChúa quan tâm, yêu mến và thứ tha.

Xin sai Thần Khí Chúa đến xức dầu thánh hiến mỗi  người  chúng  con,/ để  Năm  Thánh  Lòng Thương Xót này / trở thành năm hồng ân của Chúa cho  chúng  con; /  và  để Hội Thánh Chúa, với lòng hăng  say  mới,/ có  thể  mang  Tin  Mừng  đến  cho người nghèo, / công bố sự tự do cho các tù nhân và những người bị áp bức,/ trả lại ánh sáng cho kẻ mù lòa. Lạy  Chúa  Giêsu,/ nhờ  lời  chuyển  cầu  của  Đức Maria,/ Mẹ của lòng thương xót, xin ban cho chúng con những ơn chúng con đang cầu xin. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa  Cha / và Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô

 

34