THÁNH LỄ AN TÁNG CHA GIOAN BAOTIXITA LÊ ĐĂNG NIÊM

308

THÁNH LỄ AN TÁNG CHA GIOAN BAOTIXITA LÊ ĐĂNG NIÊM

            Từ rất sớm hôm nay, Thứ Bảy, 4 tháng 5 năm 2019, cộng đoàn dân Chúa đã về với mảnh đất thiêng Thủ Thiêm để cùng với Đức Cha Louis dâng Thánh Lễ tạ ơn với Cha Cố G. B. Lê Đăng Niêm. Có thể nói rằng từ những ngày qua khi hay tin Cha Cố G. B. về nhà Cha cho đến ngày hôm nay, nhiều người trân quý, mến mộ đã về bên Cha Cố G. B.

            Chủ tế Thánh Lễ an táng Cha Cố G. B. sáng nay là Đức Cha Louis Nguyễn Anh  Tuấn. Đức Cha Giám Quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã đến dâng Lễ cầu nguyện cho Cha Cố G. B. hôm kia vì hôm nay Đức Cha bận việc mục vụ.

            Cùng với Đức Cha Louis có Cha Giám Đốc Chủng Viện Thánh Giuse, quý Cha Quản Hạt, quý Cha trong và ngoài Giáo Phận.

            Trước khi bước vào Thánh Lễ, cộng đoàn cùng lắng đọng đôi chút để nghe hồng ân Chúa tuôn đổ trên cuộc đời của Cha Cố G. B. Lê Đăng Niêm trong hành trình 82 năm cuộc đời và 53 năm làm linh mục của Chúa.

            Trong bài chia sẻ, rất sâu sắc và lắng đọng, Đức Cha Louis gợi lại cho cộng đoàn bức tranh đạt giải của một tác giả về hình ảnh của một cây hoa mọc lên sau trận động đất. Từ hình ảnh bông hoa đó, Đức Cha Louis gợi lên cho cộng đoàn hình ảnh của Lời, của Chúa Phục Sinh : Ở đâu có Chúa Phục Sinh thì mẻ lưới cá đầy ắp như mẻ lưới của các tông đồ gặp Đấng Phục Sinh … Đó là hình ảnh ám chỉ hình ảnh Hội Thánh của Chúa vẹn toàn trước bao nhiêu thử thách cam go. Giáo Hội gặp bão táp nhưng Đức Giêsu Phục Sinh vẫn ở với các Ngài.

            Với tất cả hình ảnh đó, Đức Cha Louis nói đến hình ảnh của quý nữ tu sống trước sóng gió, sợ hãi … : Chúng ta không hy vọng mảnh đất này phát triển trong đó có Giáo Hội mà chúng ta hy vọng vào sự sống của cả thành phố, cả đất nước, cả Á Châu này có sự hiện diện của Đức Kitô Phục Sinh sẽ phong nhiêu. Nếu không có Chúa thì sự cố gắng cũng không là gì. Chúng ta làm sẽ không được gì nếu không nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Sự sống ấy là sự phục sinh của Lời gieo vào lòng đất. Con đường Chúa phải đi qua và phải đi qua thì Hội Thánh cũng phải đi qua. Hội Thánh ở miền đất Nam Sài Gòn này đang đi qua như hạt giống chấp nhận chết đi để sinh bông hạt. Bắt đầu từ những vị tiền nhiệm của Cha G. B và những vị tiền nhiệm của Ngài. Ngài chết đi không chỉ ở mảnh đất này mà từ khi lọt lòng mẹ. Với sự hy sinh của người con một của ông bà cố và hiến dâng 82 năm qua trong ơn gọi làm người và trong ơn gọi linh mục của Chúa Giêsu Kitô như tiểu sử chúng ta nghe đầu Lễ như Lời chấp nhận chết đi trong lòng đất để sinh sôi nảy nở.

            Đức Cha ngỏ với cộng đoàn về tâm tình tạ ơn của những người tiền nhiệm, của Cha Cố G. B. và mỗi người như hạt lúa gieo vào lòng đất : Như ông Giob cả trong cảnh tuyệt vọng chúng ta vẫn tiếp tục hy vọng. Giống như Abraham trong tuyệt vọng vẫn cậy trông. Vì lời hứa của Chúa Giêsu trên đá này Thầy xây Hội Thánh của Thầy. Đó là niềm tin của Cha G. B. Cha G. B. bất chấp mọi khó khăn gian khó, đấu tranh không phải vì ngôi nhà bằng đá hay bằng vật lý mà cho sự sống đức tin hiện diện trên mảnh đất này.

            Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em Giáo Xứ Thủ Thiêm hôm nay và tương lai. Cho các chị em Mến Thánh Giá Thủ Thiêm hơn 179 năm qua hiện diện tại đây làm chứng cho sự sống mọc lên giữa cảnh hoang tàn đổ nát. Chúng ta như là một lời Chúa Giêsu nói với thế gian, thế gian ở đây chính là thành phố này, đất nước này. Đối thoại phải có người nói và người nghe. Chúng ta có những tín hiệu hy vọng của sự nói và nghe để cho nước Chúa hiện diện tồn tại trong đất nước Việt Nam, trong mảnh đất Sài Gòn, miền nam Sài Gòn là Thủ Thiêm này.

            Trước khi Cha Quản Hạt Thủ Thiêm cử hành nghi thức phó dâng và từ biệt, Cha Giuse Nguyễn Hữu Danh ngỏ tâm tình cảm ơn Đức Cha Giám Quản Giuse, Đức Cha Louis và Đức Cha Micae – nguyên giám mục Giáo Phận Kontum cũng như quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa.

            Đáp lời của Cha Giuse, Đức Cha Louis nhắn nhủ cộng đoàn dân Chúa, thân quyến và quý nữ tu : Cha Cố có nguyện ước rất căn bản quan trọng của Ngài là đoàn con cái của Ngài sống yêu thương và hiệp  nhất với nhau. Thế cho nên để sống hiệp nhất, yêu thương mỗi người hy sinh cái riêng để cho sự hiệp nhất yêu thương và triển nở. Từ nay, xin anh chị em trong cộng đoàn, trong giáo xứ Thủ Thiêm, chúng ta quy về 1 mối là Cha Phó để chúng ta sống trong tình hiệp nhất yêu thương như Cha Cố mong muốn.

            Và rồi cộng đoàn cùng tiễn Cha Cố G. B. đến trung tâm hỏa táng Phúc An Viên để nhờ cột lửa hóa thiêu Cha Cố G. B. như của lễ toàn thiêu dâng lên Chúa. Chúng ta phó dâng Cha Cố G. B. cho lòng thương xót của Chúa và xin Cha Cố khi gần Chúa thương chuyển cầu cho cộng đoàn dân Chúa biết sống yêu thương và hiệp nhất như lòng Chúa mong muốn.

IMG_9770 IMG_9782 IMG_9784 IMG_9797 IMG_9801 IMG_9804 IMG_9807 IMG_9809 IMG_9810 IMG_9811 IMG_9812 IMG_9814 IMG_9815 IMG_9817 IMG_9818 IMG_9824 IMG_9825 IMG_9827 IMG_9828 IMG_9844 IMG_9859 IMG_9863 IMG_9903 IMG_9931 IMG_9933 IMG_9934IMG_9770