GIÁO XỨ TAM HÀ : MỪNG BỔN MẠNG GIÁO KHU PHAOLÔ

133

GIÁO XỨ TAM HÀ : MỪNG BỔN MẠNG GIÁO KHU PHAOLÔ

          Thánh Phaolô – vị tông đồ dân ngoại – người đã làm nên những điều diệu kỳ sau cú ngã trên đường Damas. Từ cú ngã để đời ấy, không chỉ biến đổi cuộc đời của một Phaolô thành Tasrsô mà còn biết bao nhiêu người nữa qua lời làm chứng và rao giảng của Thánh nhân.

          Nhiều ông, anh, cụ và cộng đoàn, hội đoàn đã nhận Thánh Phaolô là vị bổn mạng của mình để rồi qua đời sống và gương sáng của Thánh nhân, cá nhân cũng như cộng đoàn luôn nhìn lại đời mình với quá khứ tội lỗi để vương đến tương lai.

          Trong tâm tình kính nhớ Thánh nhân, nhiều giáo xứ, giáo khu, cộng đoàn và cá nhân đã dành hết tâm tình của mình để long trọng mừng lễ cũng như nhắc nhớ nhau về gương sáng của Ngài.

          Chiều tối hôm nay, 25 tháng 1, giáo khu Phaolô – giáo xứ Tam Hà –  mừng bổn mạng. Kèm theo niềm vui của giáo khu, Cha phụ tá Phaolô Maria Hoàng Minh Châu CRM cũng mừng bổn mạng của Cha.

          Thánh Lễ được cử hành hết sức trang nghiêm và sốt sắng do Cha phụ tá Hoàng Minh Châu chủ tế.

          Trong bài chia sẻ, Cha Phaolô mời cộng đoàn cùng nhìn đến luồng ánh sáng đã chiếu tỏa trên đời của Thánh Phaolô trên con đường Damas : “Nếu ai tiếp nhận ánh sáng Chúa Kitô trên đời mình thì Chúa sẽ ban cho họ sự sống từ nơi Thiên Chúa và sự sống đó không tìm được từ nơi nào khác … Thánh Phaolô am hiểu ánh sáng của Chúa Kitô, lời của Chúa Kitô để rồi Ngài cảm nghiệm : “Dù tôi đang sống hay chết tôi cũng thuộc về Đức Kitô.”

          Cha nói rằng nói thì nói được nhưng sống không được vì chúng ta đang mang nặng tình đời …

          Cha Phaolô đã khơi lại tất cả tâm tình cũng như cuộc sống của Thánh Phaolô và mời cộng đoàn hãy noi gương sáng đời sống của Ngài …

          Trước khi Thánh Lễ kết thúc, vị đại diện khu đã bày tỏ lời cám ơn Cha chủ tế cũng như chúc mừng bổn mạng của Cha.

          Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Phaolô ban ơn cho giáo khu và Cha phụ tá biết noi gương của Thánh Phaolô để thuộc về Chúa hơn và lên đường loan báo Tin Mừng của Chúa cho anh chị em đồng loại.

DSC_8541 DSC_8542 DSC_8552 DSC_8557 DSC_8563 DSC_8565 DSC_8566 DSC_8569 DSC_8571 DSC_8585 DSC_8590 DSC_8593 DSC_8594 DSC_8595 DSC_8599 DSC_8600 DSC_8607 DSC_8608