Cách đọc kinh Mân côi kính Đức Mẹ

1419

 

 

 

Kinh Mân côi là kinh cầu nguyện theo Kinh thánh. Ta nhắc nhớ lại những sự việc cao cả đã xảy ra trong cuộc đời Đức Mẹ và cuộc đời Chúa Giêsu khi sống ở trần gian.

Đọc kinh Mân côi để tỏ lòng kính mến Đức Mẹ và Chúa Giêsu con của Người.

Đức Mẹ rất thích nghe con cái đọc kinh Mân côi, vì họ nhắc cho Mẹ những ơn phúc Chúa ban cho Người.

Đọc với cả tâm trí theo lời kinh, sẽ thấy hứng thú, khỏi nhàm chán. Những người yêu nhau không chán nghe lời “yêu”. 

 

Nên có một tràng hạt, nếu không có tràng hạt, thì đếm bằng đốt ngón tay.

 

Nếu có thể, nên theo thể thức như sau: (coi dưới phần Kinh Tối)

 1. Kinh Chúa Thánh Thần (Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần…), kinh Ăn năn tội (Lạy Chúa tôi, Chúa là Đầng trọn tốt trọn lành vô cùng…)
 2. Xướng ngắm: Ví dụ: 5 sự Vui, thứ nhất thì ngắm, thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai, ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
 3. Đọc 1 kinh Lạy Cha (Lạy Cha chúng con ở trên trời…) đọc 10 kinh Kính mừng (Kính mừng Maria đầy ơn phúc…), đọc 1 kinh Sáng Danh (Sáng Danh Đức Chúa Cha và…)

Lời cầu Đức Mẹ dạy tại Fatima: “Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn”.

 1. Xướng ngắm thứ 2, và đọc như số 3 trên.
 2. Sau 5 chục kinh, đọc kinh Lạy nữ vương (Lạy Nữ vương Mẹ nhân lành…)

 

Nếu không thuận tiện để đọc cả 5 chục kinh, có thể đọc 1,2 chục, hoặc chỉ đọc ít nhất kinh Lạy Cha, Kính mừng, Sáng Danh…

Kinh Kính mừng dễ nhớ, dễ đọc, được  chia làm 2 phần:

Phần trước ca tụng Ðức Mẹ, nhắc lại những ơn Chúa ban cho Ðức Mẹ : – Đầy ơn phúc, – Đức Chúa Trời ở cùng Bà, – Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, – Và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ.        Phần sau cầu xin Đức Mẹ Chúa Trời cao cả, nhân lành và quyền phép cho mình bây giờ và trong giờ chết.

 

Kinh Kính mừng khi được đọc lên cách chân thành, sốt sáng sẽ kéo xuống muôn ơn – cho mình: ơn sửa nết xấu, ơn trở nên hoàn thiện…

– Cho gia đình được bình an hòa thuận,

– Cho xã hội, thế giới thoát chiến tranh, và được bình an.

Khi nay, được những ơn cần thiết. Trong giờ chết, được chết lành và được rỗi linh hồn. Rỗi linh hồn là điều vô cùng quan trọng, vì theo lời Chúa Giêsu: “Được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn nào có lợi gì” (Mt 16, 26).

Ơn ích như vậy, tại sao ta không đọc, không dạy con cái đọc?

Khi ta đọc kinh Kính mừng với lòng yêu mến, Ðức Mẹ sẽ giữ lời hứa, ban xuống muôn ơn…

 

20 Mầu nhiệm kinh Mân côi

 

5 mầu nhiệm mùa Vui:

Thứ nhất thì ngắm, Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai, ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Thứ hai, Đức Bà đi viếng bà thánh Isave, ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Thứ ba, Đức Bà sinh Chúa Giêsu nơi hang đá, ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Thứ bốn, Đức Bà dâng Chúa Giêsu trong đền thánh, ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Thứ năm, Đức Bà tìm được Chúa Giêsu trong đền thánh, ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 

5 mầu nhiệm sự sáng (do ĐTC Gioan Phaolô 2 thêm 10/2002)

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

Thứ ba thì ngắm : Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng

Thứ bốn thì ngắm : Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

Thứ năm thì ngắm : Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được siêng năng dự lễ và rước Mình Máu Thánh Người.

 

5 mầu nhiệm mùa Thương:

Thứ nhất thì ngắm, Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Thứ hai thì ngắm, Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn, ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Thứ ba thì ngắm, Đức Chúa Giêsu chịu đội mũ gai, ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

Thứ bốn thì ngắm, Đức Chúa Giêsu vác cây thánh giá, ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.

Thứ năm thì ngắm, Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá, ta hãy xin cho được đóng đanh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.

 

5 mầu nhiệm mùa Mừng:

Thứ nhất thì ngắm, Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Thứ hai thì ngắm, Đức Chúa Giêsu lên trời, ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

Thứ ba thì ngắm, Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

Thứ bốn thì ngắm, Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời, ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

Thứ năm thì ngắm, Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời, ta hãy xin Đức Mẹ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

 

15 Ơn ích Ðức Mẹ hứa ban cho những ai siêng lần hạt Mân côi 

(Đức Mẹ đã hứa qua thánh Alanô Dòng Đaminh)

 1. Mẹ sẽ ban một ơn đặc biệt, cho những ai sốt sắng đọc kinh.
  2. Mẹ sẽ che chở đỡ nâng, và còn ban xuống ơn thiêng dạt dào.
  3. Kinh Mân Côi  diệt trừ thói xấu, và diệt tan bè rối, tội nhơ.
 2. Đem Tình thương Chúa vô bờ, diệt trừ lòng trí tham ô của đời.
 3. Ai trung thành và chăm chú đọc, sẽ không phải hư mất đời đời.
 4. Ai chăm chú đọc và suy gẫm, sẽ (1. Không mắc tai nạn rủi ro, 2. Thoát cơn thịnh nộ Chúa Cha, 3. Và sẽ không phải lìa đời bất ưng,  4. Tội nhân sẽ được ơn thống hối,    5. Được vững trong ơn thánh trọn đời).
 5. Trung thành lần hạt Mân côi, được lãnh Bí tích cuối đời chẳng sai.
 6. Ai lần hạt Mân côi kính Mẹ, khi sống, chết đều được muôn ơn. Chết rồi hưởng phước thiên cung, và cùng các thánh muôn chung sáng ngời.
 7. Mẹ sẽ mau cứu người lần hạt, khỏi Luyện ngục thanh tẩy đớn đau.
 8. Sẽ ban phần thưởng lớn lao, ở  trên Thiên quốc con nào siêng năng…
 9. Ai tôn sùng Mân côi phép thánh, sẽ được ban đầy dẫy ơn lành.
 10. Ai truyền bá Mân côi kính Mẹ, sẽ được Mẹ cứu lúc hiểm nguy.
 11. Hội viên Hội Mân côi sống chết, được làm em các thánh trên trời.
 12. Ai lần hạt Mân côi sốt sắng, chắc chắn là con Mẹ nhân từ, làm em của Chúa Giêsu, muôn đời hạnh phúc, muôn thu vui mừng.
 13. Quí mến lần hạt Mân côi, chính là dấu chắc muôn đời hiển vinh.

 

           

“Các con đừng bao giờ chểnh mảng việc đọc kinh Mân côi. Đây là kinh Mẹ yêu quí đặc biệt, và từ trời cao Mẹ đã xuống xin các con điều đó. Chính Mẹ đã  dậy các con đọc KMC cách sốt sắng khi tay Mẹ lần những hạt MC, và cùng cầu nguyện với con nhỏ của Mẹ là Benadetta ở hang Massabielle, Lộ đức”.

Khi đọc KMC, các con hãy mời Mẹ cầu nguyện với các con, liên kết với các con, nhờ thế KMC trở nên võ khí hùng mạnh chống lại satan ma quỉ” (Sách Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ  số 148)