Thứ Ba, Tháng Sáu 25, 2019
"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói" Lc 1,38

No posts to display

Bài Viết Mới

MỪNG HỒNG ÂN LINH MỤC DƯỚI CHÂN MẸ MĂNG ĐEN

MỪNG HỒNG ÂN LINH MỤC DƯỚI CHÂN MẸ MĂNG ĐEN Hành Hương Măng Đen 25.6.2019 https://youtu.be/533V73SpuP0           Không hẹn mà gặp, không tính trước mà lại rất...

Nhân đức Thờ phượng: Hiện trạng – Giáo huấn – Phân định

NHÂN ĐỨC THỜ PHƯỢNG: HIỆN TRẠNG - GIÁO HUẤN - PHÂN ĐỊNH   TÀI LIỆU DO ỦY BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN SOẠN THẢO THÁNG 6 NĂM 2019     DẪN VÀO 1. “Hỡi Kitô...

DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN : THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU ANNA...

DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN : THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU ANNA NGUYỄN THỊ CÂN Dẫu biết rằng đến một lúc nào đó...