Chuyện TV 129

44

Chuyện TV 129

Một vị linh mục cho một bà xơ quá giang. Bà xơ bước vào xe và vô tình làm rách áo choàng do bất cẩn bị vướng vào cửa xe, để lộ ra phần chân trắng nõn nà. Vị linh mục gần như mất kiểm soát tay lái khi nhìn thấy cảnh đó. Sau khi trấn tĩnh lại, ông lén lút để tay mình lên đùi bà xơ. Bà sơ phản ứng lại: “Cha à, Cha nhớ đoạn Tv 129 trong Kinh Thánh chứ?”. Nghe vậy, vị linh mục bèn rút tay lại. Một lát sau, vị linh mục lại để tay lên đùi bà xơ một lần nữa. Bà xơ một lần nữa nhắc nhở: “Cha à, xin Cha nhớ đoạn Tv 129 trong Kinh Thánh.” Vị linh mục phân trần: “Xin lỗi xơ, thân xác thật là yếu đuối.” Về đến tu viện, bà xơ xuống xe. Khi về đến nhà thờ, vị linh mục vội vã lật Kinh Thánh tìm câu Tv 129. Nó có nội dung như sau: “Đi tới và tìm kiếm, tiến sâu hơn, con sẽ tìm thấy vinh quang.”

=> Nếu bạn không giỏi và thông thạo công việc mình làm, bạn có thể đánh mất một cơ hội tốt.