GIÁO XỨ HOÀNG MAI : LỄ HỘI GIA ĐÌNH

48

GIÁO XỨ HOÀNG MAI : LỄ HỘI GIA ĐÌNH

          Hôm nay, Chúa Nhật 30 tháng 12 : Lễ kính Thánh Gia, Giáo Xứ Hoàng Mai và nhiều giáo xứ khác đã bắt đầu bước vào Năm Phụng Vụ mới theo ý của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam là “Đồng hành với những gia đình khó khăn”. Ngày hôm nay cũng là ngày Lễ Hội Gia Đình của giáo xứ Hoàng Mai vì lẽ Giáo Xứ hiệp mừng nhiều đôi gia đình kỷ niệm hôn phối.

          Ngày hôm nay, Hoàng Mai vui mừng hân hoan đón sự hiện diện cũng như chủ tế Thánh Lễ tạ ơn là Đức Cha Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Sài Gòn – Giuse Đỗ Mạnh Hùng. Cùng hiệp ý với Đức Cha Giám Quản trong Thánh Lễ có quý Cha Quản Hạt Xóm Mới G. B. Vũ Mạnh Hùng, Cha Xứ Hoàng Mai Vinh Sơn Vũ Đức Liêm …

          Trước giờ Thánh Lễ, cộng đoàn cùng nghe ca đoàn nổi tiếng Pio X gửi đến cộng đoàn các tác phẩm về gia đình.

          Cha Chánh Xứ Hoàng Mai ngỏ lời chào Đức Cha Giám Quản và cộng đoàn.

          Mở đầu cũng như trong bài chia sẻ, Đức Cha Giám Quản mời cộng đoàn cùng cầu nguyện cho các gia đình gặp khó khăn theo ý của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Đức Cha cũng chúc mừng những gia đình hôm nay có kỷ niệm 3, 5, 25 và 60 năm hôn phối của Giáo Xứ Hoàng Mai.

          Trước khi Thánh Lễ kết thúc và những tấm hình ghi lại kỷ niệm của các đôi hôn phối mừng hôm nay cũng như đôi hôn phối vừa cử hành Bí Tích Hôn Phối, vị đại diện của Giáo Xứ đã ngỏ lời cảm ơn Đức Cha, Cha Quản Hạt, quý Cha, quý tu sĩ và cộng đoàn. Ông cũng không quên cảm ơn ca đoàn Pio X đã đến chia sẻ lời ca tiếng hát cho cộng đoàn.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30