GIÁO XỨ TAM HÀ : GIÁO KHU PHANXICÔ XAVIÊ MỪNG BỔN MẠNG

22

GIÁO XỨ TAM HÀ : GIÁO KHU PHANXICÔ XAVIÊ MỪNG BỔN MẠNG

          Hòa cùng niềm vui chung của Giáo Hội mừng Lễ Thánh Phanxicô Xaviê, chiều hôm nay, 3 tháng 12 năm 2018, Giáo khu Phanxicô Xaviê mừng bổn mạng Giáo Khu của mình. Kèm theo niềm vui của Giáo Khu, Dòng Phanxicô Viện Tu và quý soeur dòng Calve hiện diện trong Giáo Khu cũng mừng Lễ.

          Cha Giuse Nguyễn Đức Trí – chánh xứ ngỏ lời chào cộng đoàn, cách riêng Cha chào mừng giáo khu Phanxicô Xaviê nhân ngày mừng bổn mạng hôm nay bằng một tràng pháo tay thật lớn trước khi bước vào Thánh Lễ tạ ơn chiều nay. Kèm theo đó, Cha Giuse chào mừng sự hiệp thông của Cha Bề Trên cộng đoàn Dòng Phanxicô Viện Tu.

          Trong bài chia sẻ, Cha Giuse mời gọi cộng đoàn từ bỏ sự khác biệt của nhau về tuổi tác, về trình độ … hòa mình đón nhận sự khác biệt để đi đến với muôn dân như tâm tình, đời sống của Cha Thánh Phanxicô Xaviê.

          Đặc biệt, Cha nhấn mạnh đến lòng tin của mỗi người và mỗi người ý thức hòa mình với tha nhân và tái truyền giáo.

          Hết sức thực tế, Cha mời gọi cộng đoàn sống với tâm tình mình vì mọi người chứ không phải bắt mọi người vì mình, đó là phương châm sống loan báo Tin Mừng của người Kitô hữu : “Truyền giáo là Giáo Hội mang Tin Mừng đến cho con người. Thánh Phanxicô Xavie sống hòa mình với mọi người hơn 10 năm trời. Ngài đi hơn 80.000 người. Mình sống từ bỏ để đón nhận sự khác biệt của nhau về tuổi tác, trình độ … đòi người môn đệ đến với muôn dân. Tin mừng của Chúa chuyển tải và qua đời sống đạo đức của mình. Lòng tin mang lại ơn cứu độ, ân sủng của Thiên Chúa. Hòa mình để sống với tha nhân là mở ra. Thánh Phanxicô Xaviê đã bỏ mình từ bỏ vào cộng đoàn thánh hiến ở khắp nơi trên thế giới và Châu Á. Ngài hòa mình với những khác biệt. Ngài can đảm nói về Tin Mừng cứu độ.

          Mỗi người chứ không chỉ những người trong Giáo Khu phải loan báo Tin Mừng. Mỗi người chúng ta phải đưa cái riêng tư thành cái chung. Đó là nét sáng của con người truyền giáo.”

          Để kết, Cha kể câu chuyện minh họa thật hấp dẫn kể về một người sẵn sàng gia nhập đạo vì đời sống đức tin của người kia. Và rất ấn tượng, Cha mời gọi việc truyền giáo dành cho mỗi người : chúng ta phải làm gì ?

          Trước khi Thánh Lễ khép lại, đại diện Giáo Khu bày tỏ tâm tình cảm ơn Cha chánh xứ, Cha Giám Đốc Dòng Phanxicô, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn.

          Lễ mừng kính Thánh Phanxicô Xaviê khép lại nhưng lời cầu xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Phanxicô Xaviê để mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Khu cũng như Giáo Xứ Tam Hà ngày mỗi ngày càng phát triển cũng như sống truyền giáo vẫn còn đó. Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Phanxicô Xaviê ban cho Giáo Xứ trở nên những chứng nhân Tin Mừng như lòng Chúa mong muốn.

DSC_5896 DSC_5905 DSC_5908 DSC_5910 DSC_5913 DSC_5915 DSC_5917 DSC_5922 DSC_5925 DSC_5926 DSC_5941 DSC_5942 DSC_5943 DSC_5945 DSC_5947 DSC_5949 DSC_5958 DSC_5960 DSC_5962 DSC_5966