HẦU CẬN CHÚA NHƯ THIÊN THẦN

49

LỄ CÁC THIÊN THẦN CÁC THỦ

HẦU CẬN CHÚA NHƯ THIÊN THẦN

– Xh 23,20-23a; Mt 18, 1-5.10

Với đoạn Tin Mừng theo thánh Mattheu 18, 1-5.10 được chọn đọc trong ngày lễ mừng kính các Thiên Thần Hộ Thủ hôm nay, Đức Giêsu đã dạy cho các môn đệ của Ngài bài học quan trọng về đời sống chung trong Hội Thánh: Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

Khi còn nhỏ, các em đều muốn được làm người lớn, nhưng có người khi đã lớn rồi lại muốn được trở về làm trẻ em. Một đứa trẻ muốn làm người lớn vì nó nghĩ rằng, khi nhỏ, nó dễ bị người lớn la rầy, sửa dạy nên thích làm người lớn thì sẽ được tự do hơn, không còn phải lệ thuộc vào người khác, được tự mình quyết định mọi thứ, được làm những việc mình muốn… nhưng khi là người lớn thì lại muốn trở nên trẻ em để khỏi phải lo toan cơm áo gạo tiền, chỉ muốn sống vô tư cho khỏe.

Tuy nhiên, Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu lại dạy cho các môn đệ: anh em phải trở nên như trẻ nhỏ.

Và khi đưa trẻ em ra làm lý tưởng sống, Đức Giêsu muốn cho chúng ta hiểu rằng trẻ em cũng phải được đón tiếp và được tôn trọng vì danh Chúa Giêsu. Hiểu rộng hơn một chút, điều đó có nghĩa là chúng ta phải tôn trọng mọi người. Đức Giêsu đã đồng hóa Ngài với những người bé nhỏ để được tôn trọng, và cũng vì thế mà họ được Chúa Cha trên trời quan tâm chăm sóc.

Trong xã hội ngày nay, giá trị của một con người thường được người ta đánh giá dựa trên chức vị của người đó. Thế nhưng, cái nhìn này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến suy nghĩ của các Kitô hữu khi có những người vì nhiều lý do cũng muốn cạnh tranh để có được một chức vị nào đó trong cộng đoàn Giáo hội, cốt là nhằm để được mọi người tôn vinh, để có tiếng nói trong cộng đoàn…

Suy gẫm về những Lời Chúa dạy hôm nay để nếu vì những ý muốn cá nhân mà chúng ta làm mọi cách để có được danh, quyền, địa vị thì đó là chúng ta đang gạt Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình. Vậy, chỉ khi nào biết sống tin tưởng và phó thác cho Thiên Chúa trong tâm tình của một trẻ nhỏ, khi đó chúng ta mới thực sự được Thiên Chúa che chở và hướng dẫn.

Hôm nay, chúng ta mừng kính các Thiên Thần Hộ Thủ. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định là có thế giới của cá Thiên Thần, và Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta có Thiên Thần để chăm sóc, giữ gìn chúng ta (Mt 18,10 ). Ngoài ra, các ngài dâng lên Thiên Chúa lời kinh của các Thánh (Kh 5,8 ), dẫn đưa linh hồn người công chính vào Thiên Đàng (Lc 16,22 ). Và sách Khải huyền còn cho chúng ta biết thêm, là để nâng đỡ Giáo Hội, thì các Thiên Thần luôn sát cánh với thủ lãnh của mình là Tổng lãnh Thiên thần Micae để tiếp tục cuộc chiến với Satan ngay từ nguyên thủy (Kh 12,1-9 ).

Mừng lễ các thiên thần hộ thủ như là dịp để chúng ta tạ ơn Thiên Chúa đã ban cấc ngài cho chúng ta; đồng thời chúng ta cũng cám ơn các thiên thần hộ thủ đã và đang âm thầm trợ giúp chúng ta. Các ngài vẫn bảo vệ chúng ta khỏi hiểm nguy của ba thù: ma quỷ, thế gian và xác thịt. Các ngài vẫn dìu dắt chúng ta tiến bước trên con đường nhân đức. Vì thế, chúng ta hãy noi gương các ngài để tôn vinh Thiên Chúa, biết hầu cận Chúa và sẵn sàng làm công việc của Chúa.

Nguyện xin các Thiên Thần Hộ Thủ luôn gìn giữ và bảo vệ chúng con khỏi mưu chước ma quỷ và thế gian này. Amen.