TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG FATIMA VĨNH LONG : HÀNH HƯƠNG KÍNH MẸ 13 THÁNG 3

18

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG FATIMA VĨNH LONG : HÀNH HƯƠNG KÍNH MẸ 13 THÁNG 3

            Nếu truy tìm về lịch sử Trung Tâm Hành Hương Kính Đức Mẹ Fatima Vĩnh Long, ta sẽ thấy nguồn gốc cũng như con số “khủng” về với Trung Tâm này vì lòng kính mến Mẹ của cộng đoàn dân Chúa Vĩnh Long. Thế nhưng rồi vì hoàn cảnh của thời cuộc cũng như những hoàn cảnh khác nhau để rồi số khách hành hương về đây giảm sút. Đó cũng là chuyện bình thường vì hoàn cảnh của Xã Hội cũng như những nguyên nhân không ai muốn.

            Để khơi lại lòng kính mến Mẹ cũng như mời gọi mọi người về với Mẹ tại Fatima Vĩnh Long này, Đức Giám Mục Giáo Phận cũng những vị hữu trách đã cố gắng hết sức của mình để gầy dựng lại một Fatima “mới”.

            Linh mục còn khá trẻ, đầy năng nổ và nhiệt huyết đã được bài sai về với Fatima được vài tháng đó là Cha Gioan Lê Tiến Thiện. Nhờ ơn Chúa và Mẹ, Cha Gioan và một số Cha cũng như cộng đoàn dân Chúa đã, đang và sẽ tôn tạo Trung Tâm Hành Hương lớn của Vĩnh Long.

            Có lẽ khởi đi từ người mới Gioan, hôm nay, 13 tháng 3 năm 2019, chương trình hành hương kính Mẹ Fatima vào 13 hàng tháng tại Fatima được tái diễn lại với tất cả tâm tình.

            Mở đầu chương trình hành hương kính Mẹ ngày 13 hôm nay, lúc 9 g 00 cộng đoàn dân Chúa cùng nghe chia sẻ và thuyết trình về tình yêu của Mẹ Maria dành cho nhân loại do Cha Giuse Trần Tử Hiếu – phó nhà thờ Chính Tòa Vĩnh Long và Cha Matthêu Nguyễn Tấn  Thụy – Giám Đốc Trung Tâm Hành Hương Đình Khao đảm trách.

            10 g 00, Thánh Lễ mừng Mẹ Fatima được cử hành hết sức sốt sắng. Chủ tế cũng như chia sẻ trong Thánh Lễ này là Cha Phêrô Trần Văn Kích – Cha Sở họ đạo Bãi San.

            Trong bài chia sẻ, Cha Phêrô cùng nhìn lại chiều sâu và ý nghĩa của kinh Kính Mừng mà cộng đoàn thường đọc : Ta gọi Mẹ là Mẹ của Ân Sủng.

            Và rồi Cha gợi cho cộng đoàn ân sủng là gì ? Ân sủng là một mầu nhiệm đến từ Thiên Chúa. Mầu nhiệm rất cao siêu nhưng khi ban cho con người thì dễ hiểu. Ân sủng là ơn Chúa ban, là ơn mà Chúa ban cho thụ tạo Ngài yêu thương. Chúng ta mượn hình ảnh đơn sơ để hiểu. Tại sao tôi sinh ra không là cây cỏ mà là con người. Phần chúng ta, chúng ta nói là ân huệ Chúa ban. Tôi sinh ra là con người là ân huệ Chúa ban.

            Tại sao tôi sinh ra  không là tàn tật. Có người sinh ra bị mù. Có người như vậy xin chút ánh sáng nhưng không được. Có người sinh ra thì bất toại và cầu xin cho mình được bước đi.

            Khi mình đặt câu hỏi thì mình có suy nghĩ : Chúng ta sinh ra mẹ tròn con vuông là ân sủng của Chúa. Đó là ân sủng Chúa ban.

            Tại sao tôi sinh ra không phải là gia đình lương dân. Họ sinh ra không có cơ hội biết Thiên Chúa còn tôi có đạo và tôi biết Thiên Chúa và tôi không còn gọi là Thiên Chúa mà gọi  là Cha và chúng ta là con. Đó là ân sủng Chúa ban cho.

            Cha mời cộng đoàn cùng nhìn lại câu cám ơn trong kinh cám ơn : Cho con được làm người, cho con được Đạo Đức Chúa Trời nữa và mình có lời cảm ơn Chúa.

            Sau đó, Cha mời cộng đoàn cùng nhìn đến Mẹ Maria là Đấng đầy ân sủng. Với Mẹ, ân sủng này quý hơn nhiều lần. Mẹ là con người trổi vượt cao hơn, nhân bản, niềm tin hoàn hảo tuyệt vời. Con người như vậy thì Thiên Chúa quý mến Mẹ và ban ơn cho Mẹ và từ đó Mẹ sống tròn đầy ơn sủng Chúa ban. Mẹ hiểu ơn sủng và sống ơn sủng đó và từ đó, Mẹ trở thành : Đầy ơn phúc. Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Chính Mẹ khi hiểu và Mẹ sống ân sủng đó thì những ơn huệ khác tiếp  nối. Thiên Chúa muốn hiện diện nơi  người yêu mến là Mẹ Maria và bằng sự hữu hình do đó Mẹ được chọn. Thiên Chúa không hiện hữu vô hình mà hiện hữu trong cung lòng của Mẹ Maria. Từ đó, Chúa ban cho Mẹ nhiều đặc ân khác.

            Để kết, Cha Phêrô mời cộng đoàn nhìn lại Mẹ Maria trong cung cách Mẹ hoàn toàn khiêm tốn, Mẹ sống hoàn toàn xin vâng, sống hết sức nhỏ bé không dính bợn nhơ đế Mẹ được ơn hồn xác lên Trời.

            Cha nói với cộng đoàn rằng Mẹ đã sống như vậy để đạt ân sủng để mỗi người với sự cố gắng cũng sẽ hưởng ơn Mẹ hồn xác lên Trời sau này.

            Thánh Lễ cũng như chương trình hành hương kính Mẹ hôm nay đã khép lại trong bầu khí trang nghiêm và đạo đức. Dù trời khá nóng và đông người nhưng cộng đoàn dân Chúa hết sức trật tự cũng như giữ bầu khí trang nghiêm nơi Trung Tâm này.

            Đặc biệt, sau giờ cơm, cộng đoàn dân Chúa lại dùng chung với nhau bữa cơm thân mật đơn sơ, đạm bạc nhưng gói trọn tình Chúa – tình Mẹ và tình người do Trung Tâm hành hương Fatima khoản đãi.

            Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Fatima để Giáo Phận Vĩnh Long ngày càng phát triển, nhất là về lòng đạo đức và kính mến Mẹ. Nhờ Mẹ – với Mẹ và qua Mẹ mà cộng đoàn dân Chúa Vĩnh Long luôn biết lắng nghe lời của Mẹ Fatima là siêng năng lần hạt Mân Côi, tôn sùng Mẫu Tâm và cải thiện đời sống và đặc biệt trở về với Chúa và anh chị em trong Mùa Chay Thánh này.

53083418_308744986504032_2222555639064821760_n 53241077_364052937772187_5394327285660647424_n 53452030_1181916978638543_5772664224551534592_n 53469091_326177778248980_5696588405140357120_n 53476438_654604761639336_7251012545023049728_n 53630623_347574535853623_1608029549394657280_n 53668413_304416933557160_4189867453402054656_n 53718347_2253393184712553_5951944276974764032_n 53781527_319896765542037_9131365904569860096_n 53841442_329988247873495_4455202157762707456_n 53856532_252042715700011_7266481964956254208_n 53882735_404857950315439_6524227920179757056_n 54255912_1023365351183273_1050681723680980992_n 54268453_688165351586604_7767471268466524160_n 54278468_505194003643061_1993115818937810944_n 54279659_284308692466331_2364018105014812672_n 54521821_317601902147921_639579604570341376_n