HỌ ĐẠO TÂN ĐỊNH : LỄ GIỖ CẦU NGUYỆN CHO CHA DONATIEN ÉVEILLARD VÀ XIN PHÓ THÁC VIỆC TRÙNG TU THÁNH ĐƯỜNG CHO CHÚA

146

HỌ ĐẠO TÂN ĐỊNH : LỄ GIỖ CẦU NGUYỆN CHO CHA DONATIEN ÉVEILLARD VÀ XIN PHÓ THÁC VIỆC TRÙNG TU THÁNH ĐƯỜNG CHO CHÚA
Chiều hôm nay, Thứ Ba ngày 15 tháng 9 năm 2020, bên cạnh ý chính của Giáo Hội dâng Thánh Lễ hôm nay là nhớ Đức Mẹ sầu bi thì tại Nhà Thờ họ đạo Tân Định còn có thêm 2 ý nguyện khác nữa rất quan trọng. 2 ý nguyện hết sức ý nghĩa và đặc biệt với Tân Định đó chính là Lễ Giỗ lần thứ 137 cầu nguyện cho Cha Donatien Éveillard (1835-1883) và cầu xin Chúa cho việc trùng tu ngôi Thánh Đường Tân Định được tốt đẹp.
17 g 30, Thánh Lễ được bắt đầu với sự hiện diện và chủ tế của Đức Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn. Cùng với Đức Cha Luy có Cha Phaolô Nguyễn Quốc Hưng – Quản Hạt và cũng là Cha Sở Tân Định, Cha Giám Đốc Chủng Viện Sài Gòn, Cha Trưởng Ban Đối Thoại Liên Tôn (người con của Tân Định cùng với Đức Cha Luy) và một số Cha khác nữa.
Sau khi đoàn rước an tọa trong ngôi Thánh Đường cổ kính, Cha Sở Phaolô Nguyễn Quốc Hưng ngỏ lời chào Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn. Cha Phaolô cũng nói vắn tắt về ý nghĩa của Thánh Lễ chiều nay là cầu nguyện cho Cha Donatien Éveillard (1835-1883) và cầu nguyện cho việc trùng tu Thánh Đường.
Trước khi bước vào Thánh Lễ, trong tâm tình hết sức tâm tình, Đức Cha Luy ngỏ với cộng đoàn : “Trong tâm tình biết ơn, cầu nguyện nhân ngày Lễ giỗ của Cha Donatien Éveillard (1835-1883)- người đã xây Nhà Thờ của chúng ta đây này cách đây 137 năm. Chúng ta cũng cầu nguyện Chúa cho mọi sự bình an tốt đẹp trong công cuộc trùng tu Nhà Thờ. Mái ngói Nhà Thờ hư hại nặng nề, xuống cấp hơn cả Nhà Thờ Chính Tòa của chúng ta. Chúng ta cùng cầu nguyện để tất cả chúng ta ý thức người cách này kẻ cách khác trong việc trùng tu. Chúng ta biết ơn người đã xây dựng cũng như cha ông chúng ta đã xây cho chúng ta ngôi nhà thờ để được sống và lớn lên. Cứ mỗi lần về lại Nhà Thờ này, dầu làm giám mục rồi tôi cảm thấy bồi hồi so với khi dâng Lễ các nhà thờ khác hay ở khắp nơi. Nhà Thờ này nuôi dưỡng đời sống Kitô hữu và ơn gọi đời dâng hiến. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta …”
Trong bài chia sẻ, Đức Cha gợi lại những đau khổ của Mẹ Maria.
Hết sức ý nghĩa và sâu lắng, Đức Cha ngỏ với cộng đoàn : “Sống ai cũng đi qua đau khổ. Như những người môn đệ của Chúa và khác với người môn đệ của Chúa là tin hay không tin. Đau khổ có sức giải phóng. Chúng ta góp phần đau khổ của chúng ta trong cuộc khổ nạn của Đức Kitô và Mẹ Maria.
Công trình ở địa phương này, Ngôi Nhà Thờ này cũng đã vác thập giá. Cha khởi công xây dựng Ngôi Nhà Thờ này thì hoàn cảnh chiến tranh. 1858 Pháp tiến vào Đà Nẵng. Anh chị em cứ nhìn vào những người tin Chúa không đông và không tự do như bây giờ thì chung quanh là những người tiêu cực vì cho là theo cố Tây là phản quốc. Ai là người ủng hộ nguồn lực để xây Nhà Thờ. Các Đấng đã gióp phần cả mồ hôi, nước mắt để có nhà thờ này để chúng ta sống, lớn lên trong đức tin của chúng ta.
Cho nên tôi nói mỗi khi về dâng lễ ở đây lòng tôi bồi hồi.
Không phải những ngày đầu và suốt thế kỷ qua. Trùng tu Nhà Thờ này có đau khổ của Cha Sở và giáo dân. Không phải trùng tu ngôi Nhà Thờ bằng gạch mà còn nhà thờ tâm hồn.
Anh chị em có nhớ có 1 người khi trùng tu Nhà Thờ có 1 người rớt từ trần Nhà Thờ xuống Bàn Thờ. Chúng ta gọi đó là hy tế dâng lên Chúa. Tất cả những gì chúng ta dâng lên cho Chúa là tình yêu đáp lại tiếng xin vâng.
Những đau khổ đó không sánh được đau khổ của Đức Mẹ Maria.
Chúng ta cũng cầu nguyện để cho công trình trùng tu này được bình an. Dâng lên cho Chúa những đau khổ bằng hy sinh và cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện cho Chính Quyền quan tâm giúp đỡ chúng ta trong việc trùng tu và những công trình của Giáo Xứ trong tương lai sắp tới.
Trước khi Thánh Lễ kết thúc, vị đại diện Họ dạo ngỏ lời cám ơn Đức Cha, Cha Giám Đốc Chủng Viện Sài Gòn, Cha Trưởng ban đối thoại liên tôn, quý Cha và cộng đoàn.
Đáp lại lời cảm ơn, Đức Cha mời cộng đoàn đón nhận những khó khăn thách đố : Trong niềm tin, chúng ta phó thác cho Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa và xin anh chị em tha thiết cầu nguyện cho công trình này …
Và rồi Đức Cha cùng quý Cha đến trước phần mộ của Cha Donatien Éveillard để thắp những nén hương tưởng nhớ và biết ơn Cha Cố.
Thánh Lễ đã được tiến dâng lên Chúa. Với tất cả lòng thành và niềm tin, cộng đoàn họ đạo Tân Định xin trao phó tất cả việc trùng tu cũng như những công trình xây dựng trong tương lai trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Và cũng tin rằng Cha Donatien Éveillard và các vị tiền nhiệm luôn đồng hành và chuyển cầu cho Tân Định những ơn lành cần thiết trong việc trùng tu và đời sống đức tin.