Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện

38

Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện

 


Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ 

Học từ Thầy
Bạn có thể tưởng tượng sẽ như thế nào nếu được ngồi với Phêrô, Gioan và các môn đệ khác và lắng nghe Chúa Giêsu khi Người dạy họ cầu nguyện không? Hoặc sẽ như thế nào nếu bạn là một người ngoài cuộc có thể nghe thấy Chúa trò chuyện với Cha trên trời của Người khi cầu nguyện.
Đó chỉ là những gì chúng ta sẽ làm trong mùa Chay này. Cầu nguyện là một trong những thực thành truyền thống của mùa Chay để giúp chúng ta lớn lên trong tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân và chuẩn bị cho niềm vui Phục Sinh. Một cách để chúng ta có thể đào sâu đời sống cầu nguyện trong suốt Mùa Chay là suy gẫm về những giáo huấn và các lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, Thầy Chí Thánh của chúng ta. Người đã dạy chúng ta cầu nguyện như thế nào? Người đã cầu nguyện với Cha trên trời như thế nào? Và làm cách nào để lời cầu nguyện của Người có thể thay đổi cách chúng ta cầu nguyện với Cha trên trời của chúng ta?
Trong bài này, chúng ta sẽ ngồi bên chân của Chúa Giêsu và học từ chính vị Thầy của chúng ta. Trong bài viết đầu tiên, chúng ta sẽ nghe Người khi Người dạy chúng ta Kinh Lạy Cha (Mt 6,9-13). Trong bài viết thứ hai, chúng ta sẽ tưởng tượng đang nghe Chúa Giêsu cầu nguyện riêng với Cha Người (x.Ga 17). Và trong bài viết cuối cùng, chúng ta sẽ xem lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong Vườn Giêtsimani khi Người chiến đấu để thực hiện kế hoạch của Chúa Cha là hiến thân mình trên thập giá để cứu độ thế giới.

Học từ Thầy. Vậy chúng ta hãy bắt đầu! Hãy hình dung bạn là một trong các môn đệ đầu tiên, cùng rong ruổi với Chúa Giêsu từ làng này đến làng khác. Bạn dõi theo lịch trình hằng ngày của Người: mỗi buổi sáng, Người thức dậy trước khi mặt trời lên và đi bộ đến một nơi yên tĩnh để Người có thể một mình với Cha của Người. Bạn và các môn đệ khác cũng bắt đầu cầu nguyện theo cách này.
Chúa Giêsu đã là một vị thầy tốt lành như thế, Người đang mời gọi bạn và các môn đệ khác mỗi ngày: “Anh em có câu hỏi gì với Thầy hôm nay không?” Một sáng nọ, bạn lên tiếng. “Thưa Thầy, chúng con thấy Thầy yêu Chúa Cha và trông cậy vào Người nhiều biết bao. Chúng con thấy Thầy đều đi cầu nguyện vào mỗi buổi sáng sớm. Thầy sẽ dạy chúng con cầu nguyện như Thầy chứ ạ?” Và đây là những gì Chúa Giêsu nói với bạn.
Thiên Chúa là Cha của Bạn. “Ồ, thầy đã đợi các con hỏi thầy điều này! Và thầy vui biết bao khi dạy các con cầu nguyện với Cha thầy và cũng là Cha của các con.
“Trước hết, hãy nhớ rằng Thiên Chúa không chỉ là Cha của Thầy, Thiên Chúa chúng ta, Đấng Tạo Hóa của vũ trụ, cũng là cha của các con, và các con là con cái của Người. Đây là lý do tại sao thầy đã dạy các con nói: “Lạy Cha chúng con”. Và bởi vì Người là cha của chúng ta, chúng ta chỉ là một gia đình và là anh chị em với nhau. Đây là lý do tại sao thầy đã gọi các con cùng nhau đi theo thầy. Và đây là lý do tại sao thầy đã dạy các con phải yêu thương và phục vụ lẫn nhau, bởi vì chúng ta là một gia đình.
“Khi các con bắt đầu cầu nguyện, hãy biết rằng Cha của các con không phải là người cha sống xa cách các con. Vâng, Người đang ở trên thiên đàng, nhưng Người cũng rất gần gũi với các con. Người biết khi các con ngồi và khi các con đứng (Tv 139,2). Người biết những niềm vui và nỗi buồn của các con. Người biết những điều tốt các con làm và cả những lần các con thất bại. Thậm chí Người mời các con gọi Người là Abba, Cha ơi. Hãy thưa với Người như thưa với người cha nhân loại của các con.
“Khi các con cầu nguyện với Cha của các con, hãy bắt đầu bằng việc thưa với Người; Nguyện cho danh Cha cả sáng. Việc ngợi khen danh Người sẽ nâng các con lên trước mặt Người và làm cho các con nhận biết Người thánh thiện và uy quyền như thế nào. Dĩ nhiên, khi xét thấy Cha của các con thánh thiện đến mức nào, các con có thể cảm thấy mình yếu đuối và tội lỗi khi so sánh, nhưng cũng có nhiều người giống như các con đấy. Ngôn sứ Isaia đã chẳng cảm thấy bất xứng khi gặp được sự thánh thiện của Cha chúng ta đó sao? Ông đã kêu lên: “Ôi khốn nạn cho tôi, tôi chết mất!” (Is 6,5). Vâng, Cha của chúng ta thánh thiện, nhưng hãy biết rằng, giống như Isaia, Người vui mừng đón tiếp các con vào trong sự hiện diện của Người.

Nguyện cho Nước Chúa Trị Đến. “Suốt những tháng cuối này, chúng ta đã rong ruổi từ làng này đến làng kia để rao giảng nước Thiên Chúa. Cám ơn các con đã dành rất nhiều thời gian và năng lực của các con để giúp thầy rao truyền sứ điệp này. Các con biết rằng mọi người được mời vào quốc của Cha chúng ta. Đó chính là một vương quốc của sự tha thứ và lòng thương xót, của sự chữa lành và sự phục hồi.
“Nhưng đừng quên: đây thực sự là công việc của Chúa Cha. Vương quốc này sẽ không đến do nỗ lực của con người. Vì thế, các con hãy cầu nguyện: Lạy Cha, nguyện cho Nước Cha trị đến. Hãy cầu nguyện điều này khi bắt đầu mỗi ngày: khi các con bắt đầu một dự án mới, khi các con ngồi ăn với gia đình, khi các con đi ngủ. Rồi hãy tìm kiếm những cách để nước của Cha chúng ta tiến triển giữa các con.
“Đây là một điều khác mà con có thể cầu nguyện: Xin cho ý Cha thể hiện. Các con biết, khi thầy còn trẻ, mẹ của Thầy kể rằng một ngày nọ một sứ thần đã hiện ra với mẹ và loan báo ngày thầy sắp chào đời (thầy sẽ kể cho các con câu chuyện đó vào một ngày khác!). Những lời của mẹ đã gắn bó với thầy cả đời. Mẹ nói: “Xin hãy làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Vậy, hãy biến những lời này thành một phần trong lời cầu nguyện mỗi ngày của các con. Đây là những gì các con có thể thưa: “Lạy Cha, ý Cha sẽ được thể hiện trong thời gian của con. Ý Cha sẽ được thể hiện với ví tiền của chúng con. Ý Cha sẽ được thể hiện trong gia đình con. Ý Cha sẽ được thể hiện trong các mối tương quan của con với các anh chị em con. Ý Cha sẽ được thể hiện trong niềm vui và nỗi buồn của chúng con.

(Ý Cha thể hiện) Dưới Đất cũng như trên Trời. Hãy hy vọng khi các con cầu nguyện. Ai trong các con lại cho con mình bọ cạp khi nó xin trứng (Lc 11,12)? Không phải một trong số anh em! Cha của các con, Vua trên trời và dưới đất, là Đấng tốt lành, vì thế hãy cầu nguyện với hy vọng rằng các con sẽ thấy ý của Người được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Các con cũng biết rằng khi các con cầu nguyện cho ai đó vẫn đang ở đây trên trần gian, lời cầu nguyện của các con có thể nối kết người đó với Cha, Đấng đang ngự trên trời. Lời cầu nguyện của các con có sức mạnh bởi vì Cha các con, Đấng toàn năng và luôn yêu thương, đang lắng nghe các con.
“Sau đó hãy tin tưởng Cha của các con sẽ ban cho các con những nhu cầu của chính các con. Hãy cầu nguyện với Người, Xin hãy ban cho chúng con lương thực hằng ngày. Hãy xin Người ban cho các con những gì các con cần hôm nay, bất kể đó là sự khôn ngoan để giải quyết một vấn đề hoặc sức mạnh để yêu thương người khác. Các con không phải cầu nguyện để xin nhiều hơn những gì các con cần ngày hôm đó. Hãy nhớ rằng khi tổ tiên của chúng ta hành trình trong sa mạc, Thiên Chúa đã cho họ ăn manna từ trời mỗi ngày. Người chỉ ban cho họ đủ mỗi ngày để họ có thể tin tưởng Người sẽ trung thành cung cấp cho họ. Thầy cũng sẽ ban cho các con những nhu cầu hằng ngày, bởi vì sau khi hoàn thành sứ mạng của thầy, thầy sẽ nuôi các con bằng chính thầy, Bánh Hằng Sống.

Niềm Vui của Sự Tha Thứ. “Thầy biết rằng rất nhiều lần các con cảm thấy gánh nặng vì đã phạm tội. Vậy hãy để thầy dạy các con một bài học về sự tha thứ của Thiên Chúa. Khi các con ăn năn về điều gì đó sai trái, Cha chúng ta sẽ vui lòng tha thứ cho các con. Thiên Chúa muốn các con biết rằng “Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta.” (Tv 103,12). Vậy, hãy cầu nguyện mỗi ngày, xin tha nợ cho chúng con.
“Và thầy nói với các con rằng, khi xin ơn tha thứ, thì các con cũng phải bắt chước Cha của các con bằng cách cầu nguyện, như chúng con cũng tha cho những người mắc nợ chúng con. Hãy nhớ thầy đã dạy các con tha thứ cho nhau thậm chí đến bảy mươi lần bảy như thế nào (Mt 18,22). Các con nói: “Nhưng lạy Chúa, Phêrô đã làm điều này cho con, hoặc Gioan làm tổn thương con bằng những lời này! Thật là sai trái!” Điều đó có thể là đúng thực, nhưng dù thế nào, hãy sẵn sàng tha thứ, và cũng hãy sẵn sàng để xin ơn tha thứ. Hãy sống hòa thuận với các anh chị em bao nhiêu có thể. Ngay cả nếu các con không cảm thấy điều đó, hãy thực hiện ý muốn của các con bằng cách cầu nguyện, “Lạy Cha, con hoàn toàn tha thứ cho người này, vì sự tha thứ của con chỉ là một phần nhỏ so với những gì Cha đã tha thứ cho con”.

Xin Bảo Vệ Chúng Con khỏi Sự Dữ. “Thế giới này có quá nhiều thử thách và quá nhiều cám dỗ. Thầy biết điều này, các anh chị em của thầy. Nhưng thầy đã đặt các con ở trong thế gian này để các con có thể yêu thương nhau và hoàn thành sứ mệnh mà thầy đã trao phó cho các con. Các con có một sứ mệnh, giống như Môsê và Ápraham cũng như tất cả những người nam và người nữ thánh thiện xưa. Giống như họ, các con không thuộc về thế gian này; các con thuộc về Cha của các con. Vậy, các con hãy cầu nguyện: “Lạy Cha, xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ. Nhưng cứu chúng con khỏi mọi sự dữ”. Hãy cầu nguyện cho nhau theo cách này. Hãy nâng nhau lên cùng Chúa Cha và hãy xin Người củng cố sức mạnh cho mỗi người các con trong hành trình này. Kẻ ác sẽ không chứng minh chiến thắng cho đến cùng.
“Hỡi các môn đệ của thầy, Thầy nói với cho các con biết, vương quốc của Thiên Chúa không thuộc về thế gian này nhưng thuộc về Cha của chúng ta trên trời và về tất cả con cái của Người đang phụng sự Người trong sự khiêm nhường. Vương quyền, sức mạnh và vinh quang của Người, bây giờ và mãi mãi. Vậy hãy tin tưởng vào Cha chúng ta ở trên trời. Mỗi ngày các con hãy cầu xin Người tình yêu, lòng thương xót và bất cứ điều gì khác các con cần để bước đi trên con đường Người đã chọn cho các con. Cha của chúng ta lắng nghe mọi lời cầu nguyện của các con”.

Previous articleĐừng lẩn trốn đằng sau sự giả hình bề ngoài…
Next articleHồ nước Bếtsaiđa trong Kinh thánh, huyền thoại hay có thực?