Phỏng vấn Đức Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng về việc hướng tới một Giáo hội hiêp hành

29

PHỎNG VẤN ĐỨC GIÁM MỤC GIUSE ĐỖ MẠNH HÙNG
VỀ VIỆC HƯỚNG TỚI MỘT GIÁO HỘI HIÊP HÀNH

1. Hướng tới một Giáo Hội Hiêp Hành: Hiệp Thông – Tham gia và Sứ vụ

https://youtube.com/watch?v=RwxWhLbVczg%3Fsi%3DNvS54J6EWG2jrkll

2. Chương trình và những nét chính tài liệu chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng Giám Mục tháng 10/ 2023

https://youtube.com/watch?v=i60bXLb8fWg%3Fsi%3D5YADlv5g-HGbxSPx

3. Những nét mới và quy chế tuyển chọn người tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới tháng 10/ 2023

https://youtube.com/watch?v=Hu0jEgbXgYk%3Fsi%3DcVdKtEA88tM_eCTu

Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam

Previous articleƠn gọi của ngũ quan
Next articleGiải đáp phụng vụ lễ Giáng Sinh năm nay (2023)