Đoàn sủng của thánh Phanxicô Assisi đã sinh ra nhiều hoa trái ở Pakistan.

9

Tinh thần Phanxicô ở Pakistan

Đoàn sủng của thánh Phanxicô Assisi đã sinh ra nhiều hoa trái ở Pakistan.

Những hoa trái đặc biệt là trong lĩnh vực đối thoại liên tôn, thúc đẩy và thực hành hòa bình, gần gũi với người nghèo ở một quốc gia có đa số dân là người Hồi giáo. Việc loan báo hòa bình và phục vụ người nghèo là hai ưu tiên của các tu sĩ Phanxicô tại Pakistan. Linh mục Qaisar Feroz, Thư ký Điều hành của Ủy ban Truyền thông Xã hội – Hội đồng Giám mục Pakistan, nhấn mạnh: “Trở thành những người kiến tạo hòa bình, đối thoại liên tôn, đặc biệt là đối thoại Hồi giáo – Kitô giáo, là điều cần thiết ở đất nước này. Điều cốt yếu là xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các nhà lãnh đạo Hồi giáo và người dân bình thường theo đạo Hồi để tránh thành kiến, phân biệt đối xử”. Ngày nay, nhiều người Hồi giáo đã trở thành đại sứ hòa bình và đang làm việc với dòng để đưa Pakistan thành một nơi chung sống hòa bình vì lợi ích chung.

Previous articleGiải đáp phụng vụ lễ Giáng Sinh năm nay (2023)
Next articleSẻ chia với trẻ em nghèo ở Lào và Mông Cổ