Kinh Phụng Vụ – CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

219

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

Giáo đầu

Chủ sựLạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
Cộng đoàncho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Tv 94

ĐCHãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
tung hô Người là núi đá độ trì ta. Ha-lê-lui-a.

1Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
tung hô Người là núi đá độ trì ta. *
2Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

ĐCHãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
tung hô Người là núi đá độ trì ta. Ha-lê-lui-a.

3Bởi Đức Chúa là Chúa Trời cao cả,
là đại vương trổi vượt chư thần,
4nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,
giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao. *
5Đại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,
lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

Previous articlePhụng Vụ Thánh Lễ – Chúa Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm C
Next articleĐức Thánh Cha Phanxicô đã đến Armenia