Nghi thức nhập quan Dì Anna Lê Thị Tài

429

https://youtu.be/iRvSKahTeCY

Previous articleChia sẻ Thánh Lễ cầu nguyện cho Dì Anna Lê Thị Tài
Next articleVideo Thánh Lễ an táng Dì Anna Tài và Dì Anna Hiển