Video Thánh Lễ an táng Dì Anna Tài và Dì Anna Hiển

268

 

Clip Thánh Lễ an táng Dì Anna Tài và Dì Anna Hiển

https://youtu.be/vhYshGu_x1U

 

Video Thánh Lễ an táng Dì Anna Tài và Dì Anna Hiển

https://youtu.be/XBu59pkNUWM

Previous articleNghi thức nhập quan Dì Anna Lê Thị Tài
Next articleTế nhị – Chia sẻ Chúa nhật 23 TN